Psychiaters Hoofdverpleegkundige Sociale Dienst Psychologen
Dr. Wim De Troyer Tine Verhelst Emma De Meulemeester Trude Decraene
Dr. Dimitri Beke   Sofie Ruysschaert Nancy Delbeke
Dr. Sarah Crombez      
Dr. Luc Grouwels      
Dr. Elodie Leterme      
 056 52 14 66

"Ben je ergens het evenwicht kwijt (op persoonlijk vlak, werk, gezin ...)? Wij bieden ondersteuning en specifieke hulp, terwijl je pendelt tussen hier en je (t)huis."

De dagkliniek de Pendel biedt de mogelijkheid om intensief te werken aan psychische, sociale en relationele problemen, terwijl men in contact blijft met zijn eigen omgeving: gezin, familie, vrienden en buurt. Er wordt therapie gevolgd tijdens de werkuren.

De dagbehandeling vormt een hulp voor problemen als:

  • depressie, angst
  • moeilijkheden in de relatie
  • psychotische en manisch-depressieve kwetsbaarheid
  • contactmoeilijkheden, eenzaamheid
  • ernstige minderwaardigheidsgevoelens, onzekerheid
  • nasleep van trauma’s
  • middelenafhankelijkheid
  • persoonlijkheidsmoeilijkheden

De dagbehandeling helpt om de overstap te maken van een volledige opname naar huis. Het kan de nodige structuur en regelmaat in het leven brengen en de mogelijkheid geven sociaal isolement te doorbreken. Een dagbehandeling kan ook helpen wanneer ambulante therapie onvoldoende blijkt en intensiever werken noodzakelijk is.  Een opname hoeft dus niet vooraf te gaan aan dagtherapie. 

De Pendel heeft zowel een begeleidingsaanbod (het Anker) waarbij de nadruk ligt op het bereiken en behouden van een persoonlijk evenwicht.

Alsook bieden we een behandelingsaanbod aan. Afhankelijk van de hulpvraag en doelstelling, wordt de patiënt na een intake toegewezen aan één van de vijf behandelgroepen (Opbouwgroep - Balansgroep - De Link - Integratiegroep - De Kiel). Alle sessies vinden plaats in groep, met uitzondering van individuele gespreksmomenten bij de psycholoog, de maatschappelijk werker en de persoonlijke begeleider.

Er wordt op de Pendel geen bezoek toegelaten gezien elke patiënt dagelijks naar huis gaat.

Behandelgroepen

Interessante documenten

De Pendel heeft enkele regels opgesteld om het samenleven op de afdeling te faciliteren en een zo gunstig mogelijk leef- en behandelklimaat te creëren. Deze vindt u terug in het 'Huishoudreglement'.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×