Familieleden en vrienden spelen een belangrijke rol in de zorg en het herstel. Als in een gezin of relatie één van de leden ernstig psychisch ziek wordt, heeft dit ingrijpende gevolgen voor het leven van de persoon en zijn familie en omgeving.

We streven naar kwaliteitsvolle zorg en zetten ons daarbij in om maximaal rekening te houden met de familie en omgeving en hen te betrekken bij de behandeling. 

Daarom worden begrippen als betrokkenheid, gelijkwaardigheid, laagdrempeligheid, ondersteuning, overleg, privacy, continuïteit van zorg … hoog in het vaandel gedragen. 

We zetten zowel in op individueel contact als op het informeren in groep. Er zijn ook tal van lotgenotengroepen waar u als familie terecht kunt. 

Begeleiding, opvang & informeren

We zorgen voor een goede opvang van de familie, dit zowel bij de start van de opname als doorheen de verdere behandeling. Bij aanvang van de opname wordt ook steeds aan de patiënt gevraagd wie zijn belangrijke contactpersonen zijn. De maatschappelijk werker zal deze personen zo snel mogelijk na opname contacteren en uitnodigen. 

De maatschappelijk werker is voor de familie doorheen de behandeling de centrale contactpersoon. Indien de patiënt niet wenst dat familieden of naasten gecontacteerd worden, moeten we dit als hulpverlener respecteren. We proberen echter de patiënt zo maximaal mogelijk te motiveren om dit toch toe te laten, omdat we weten dat de omgeving van de patiënt een belangrijke rol kan spelen in het herstelproces.

We zijn ook bereid om eventueel te bemiddelen indien het contact wat moeilijker verloopt. Vaak kan een neutrale partij zaken meer bespreekbaar maken, en kunnen we mee helpen zoeken naar oplossingen voor bepaalde problemen. De sociale dienst zal echter nooit iets ondernemen zonder toestemming van de patiënt.

Indien familie zelf met ons contact opneemt, zullen we steeds luisteren naar hun verhaal. We blijven echter gebonden aan het beroepsgeheim, als de patiënt geen toestemming geeft om informatie te delen.

Doorheen de contacten met de familie en omgeving wensen we hen te informeren, actief te betrekken en te ondersteunen tijdens de behandeling. Familie wordt gezien als een belangrijke partner doorheen de behandeling, alsook in de voorbereiding naar ontslag toe.   

U kunt steeds een afspraak maken met onze maatschappelijk werkers. Klik hier

De psychiaters kunnen gecontacteerd worden via het medisch secretariaat. Klik hier

Informatiesessies voor familieleden/naasten in het PCM

Polikliniek

Op regelmatige basis worden er vanuit de Polikliniek infosessies aangeboden. Deze zijn vooral bedoeld voor familieleden en naasten van patiënten, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld burn-out, depressie, autisme, psychose, slaap, rouwverwerking …

Deze sessies zijn doorgaans gratis, maar vooraf een plaatsje reserveren is verplicht.

Kijk in de rubriek Vormingen voor ons aanbod.  

Op indicatie kunnen koppels en gezinnen aangemeld worden voor psychotherapie

Psycho-educatiesessies voor familieleden van personen met een psychotische kwetsbaarheid

Wanneer iemand uit uw omgeving een psychose doormaakt wordt u geconfronteerd met verschillende gevoelens: onmacht, onbegrip, verwarring, kwaadheid, verdriet… Daarnaast roept dit ongetwijfeld veel vragen op: wat is er aan de hand? Hoe komt dit? Wat kan ik doen?

In deze  infosessies zullen we u uitgebreid informeren  over wat psychotische kwetsbaarheid precies is, over de behandeling, medicatie, wettelijke maatregelen, resocialisatiemogelijkheden en enkele tips hoe u er zelf, als naaste, mee kunt omgaan.

Twee keer per jaar organiseren we deze infoavonden. Familieleden worden persoonlijk uitgenodigd via Sociale Dienst.

Andere initiatieven buiten PCM

Praatkaffee voor familieleden: In Balans

Het Praatkaffee ‘In Balans’ staat open voor alle familieleden van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is een plaats om lotgenoten in de regio te ontmoeten en met hen aan de praat te gaan.

Bij elk Praatkaffee wordt een spreker uitgenodigd die stilstaat bij een specifiek thema rond psychische kwetsbaarheid en de impact op familieleden.

Na het informatieve gedeelte is er de gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten, samen iets te drinken en rustig aan de praat te gaan. 

https://www.facebook.com/pg/praatkaffee/posts/

Similes

Similes is een organisatie die de familie en naasten van psychisch kwetsbare mensen ondersteunt door middel van info-avonden, gespreksbijeenkomsten en training. Op deze manier wensen zij de draagkracht van de naasten te vergroten.

https://nl.similes.be/

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×