Ontslag

Wanneer het behandelingsteam van uw afdeling, in overleg met u en uw familie, van mening is dat u voldoende hersteld bent, wordt uw ontslag voorbereid.

We bekijken steeds uw individuele situatie. Als u niet meer zelfstandig kunt wonen, kan bv. begeleid wonen, een psychiatrisch verzorgingstehuis of een woonzorgcentrum een oplossing bieden. Ook als u wel terug naar huis gaat, maar bv. hulp nodig hebt om uw dagelijkse activiteiten te hervatten (poetshulp, familiale hulp, hulp van een verpleegkundige …), helpen we dat mee regelen.

Daarnaast kan het zinvol zijn dat na uw ontslag de behandeling tijdelijk of gedeeltelijk wordt verdergezet. Dit kan onder meer gebeuren via daghospitalisatie gedurende enkele dagen per week.

Er kunnen verschillende vormen van nabehandeling aangeboden worden. Deze nabehandeling kan plaats vinden op één van onze afdelingen of op een locatie even buiten de campus van het ziekenhuis.

Na uw ontslag horen wij graag uw ervaringen omtrent uw opname bij ons in het PCM. Hiervoor gebruiken we een online vragenlijst, gebaseerd op de Vlaamse Patiënten Peiling, die u toegestuurd zal krijgen via mail (als u minstens 4 dagen in opname verbleef). Deze kan tot twee weken na uw ontslag ingevuld worden. Het deelnemen aan deze vragenlijst is volledig vrijblijvend en anoniem maar wel sterk aangemoedigd. Hierdoor kunnen wij onze zorg verbeteren en gehoor geven aan uw ervaringen.

Verplicht ontslag

Onder bepaalde omstandigheden kan een ontslag geëist worden door het behandelteam. Indien er niet onmiddellijk een alternatieve opvang beschikbaar is, wordt verwacht dat u binnen de 48u een andere opvang zoekt.

Indien nodig kunt u via de verpleging of de sociale dienst een lijst bekomen met adressen van opvangcentra en/of andere psychiatrische ziekenhuizen.

Praktisch

  • Regel tijdig uw vervoer.
  • Informeer uw familie.
  • Zorg, indien nodig, voor thuisopvang- of begeleiding. Indien u daarbij hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met de maatschappelijk werker van uw afdeling.
  • Bij uw ontslag krijgt u uw medicatiefiche mee en eventuele voorschriften voor medicatie of de voorschriften staan meteen op uw identiteitskaart. Ga hiermee naar uw apotheker. Hij/zij kan samen met u nagaan of er aanpassingen moeten gebeuren aan uw thuismedicatie. Daarnaast ontvangt u ook advies op maat. Dit alles vermindert de kans op fout medicatiegebruik zoals 2 keer hetzelfde medicijn nemen, de verkeerde dosis, naamsverwarring. Uw apotheker kan ook onmiddellijk het optimalisatiegesprek opstarten. Zo zou het kunnen dat uw medicatie goedkoper kan. 

Nabehandeling

Er zijn verschillende vormen van nabehandeling mogelijk via het PCM. 

Therapie op de afdeling waar u verbleef

Interne nabehandeling op de afdeling waar u verbleef, kan in overleg met de behandelaars aangeboden worden. Het kan gaan om individueel contact en/of groepsmomenten/-therapieën.

ContACT

Lees alles over ContACT op onze pagina onder 'Zorgaanbod - ContACT' of klik hier

't LotHus

't LotHus staat voor een huis waar onze bewoners kunnen openbloeien en hun eigen mogelijkheden ontdekken. Een huis waar ze, ondersteund door een team van enthousiaste medewerkers, op een creatieve manier leren gebruik maken van hun eigen krachten, rekening houdende met hun specifieke kwetsbaarheden.

't Lothus werd opgericht vanuit het Psychiatrisch Centrum Menen en wordt gedragen door zorgdivisie de Wierde. Er kunnen 4 mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel) terecht. De krachten en kwetsbaarheden worden in kaart gebracht om zo advies te geven m.b.t. hulpbronnen en een gepast netwerk.

Het huis wordt gezien als een tussenstap, een overgang van een klinische setting als het ziekenhuis naar zelfstandig of begeleid wonen. Gedurende een periode van maximum een jaar wordt de bewoner begeleid door het team van De Wierde én het eigen netwerk dat we gaandeweg samen uitbouwen. De omvang van het netwerk is individueel bepaald volgens de noden van de bewoner. Ook familie en naasten vervullen een essentiële rol bij het herstelproces en worden betrokken tijdens het volledige traject.

Het team van zorgdivisie de Wierde bestaat uit artsen, psychologen, medewerkers sociale dienst, psychiatrisch verpleegkundigen, therapeuten en logistiek assistenten. Zij kunnen terugvallen op hun jarenlange ervaring op het vlak van het behandelen van mensen met een niet aangeboren hersenletsel. De herstelgerichte visie vormt de basis voor de inhoudelijke werking.

't LotHus bevindt zich in de Kortrijkstraat 116 in Menen, op een boogscheut van het PCM.

 056 52 14 65 (algemeen nummer Wierde)

Villa Via

Villa Via biedt de kans aan 4 bewoners om via een intensieve woonbegeleiding van een jaar zowel hun vaardigheden als hun identiteit te versterken zodat de terugkeer naar de maatschappij meer slaagkansen krijgt. Hierbij gaat het voornamelijk om personen met een gestabiliseerde psychotische kwetsbaarheid en mogelijks bijkomende psychiatrische kwetsbaarheden.

Het woontrainingsproject fungeert als bijkomende schakel in een proces van resocialisatie en herstel, om de bewoners meer slaagkansen te geven in het zelfstandig wonen.  

Gedurende de opname krijgt elke patiënt een voorbereiding op maat en binnen de woning wordt deze “in vivo” verdergezet. Hierbij werken we vanuit de rehabilitatie- en herstelgerichte visie hetgeen betekent dat we uitgaan van de mogelijkheden en krachten die mensen nog in zich hebben. Deze willen we ten volle benutten.  We houden rekening met de beperkingen, al vormen deze niet het uitgangspunt.

Op weg gaan met hen, leren van ons en van elkaar, zijn belangrijke sleutelgedachten hierbinnen om hun identiteit te verstevigen. Dit alles wordt op een zeer ondersteunende (supportieve) en stapsgewijze manier begeleid zodat de bewoners hun capaciteiten maximaal kunnen benutten. 

Tijdens het verblijf in Villa Via werken we samen met de afdeling de Vliet en met andere externe thuiszorgdiensten.

Villa Via bevindt zich in de Benedictinessestraat 20 in Menen, net achter het PCM.

 056 52 14 64 (algemeen nummer Vliet)

De Brug

Mensen die na een opname verdere begeleiding nodig hebben bij het opvolgen en toedienen van een langwerkende depotinspuiting kunnen terecht in de Brug (onderdeel van de Klim). (Het gaat vaak om inspuitingen met hogere doseringen van een bepaald middel. Door de samenstelling is de werking sterk vertraagd en hoeft de gebruiker maar eens in de twee tot vier weken een nieuwe dosis te krijgen.)

De cliënt zorgt zelf voor zijn voorschrift via de psychiater en brengt zijn inspuiting mee. Bij het krijgen van een Zypadhera-inspuiting wordt van de cliënt verwacht 2 uren te blijven ter observatie. Daarvoor voorzien wij een aangepaste ruimte met mogelijkheid om koffie te drinken.

Om u te helpen uw afspraken na te komen krijgt iedereen een agenda. Indien gewenst, kan u ook via sms op voorhand verwittigd worden.   

Locatie: lokaal op afdeling de Pendel / PCM.

Openingsuren: elke maandag en vrijdag tussen 13u en 15u 

Verantwoordelijken: Koen Callens en Tanina D'Angelo.

 056 23 60 05  deklim@pcmenen.be
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×