Bezoekers

Zorgaanbod

In het Psychiatrisch Centrum Menen zijn we gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen met:

  • angst- en stemmingsstoornissen (Waag)
  • een verslavingsproblematiek (met uitzondering van primair druggebruik) (Kade)
  • persoonlijkheidsstoornissen (Kade)
  • een psychotische kwetsbaarheid (Vliet en Waag)
  • een niet aangeboren hersenletsel (NAH) (Wierde)

Meer specifiek hebben we ook een crisisafdeling  - Cura -  waar mensen in acute nood kunnen opgenomen worden met uiteenlopende psychische zorgnoden en een dag- en polikliniek - Pendel.

De mobiele teams Impact en Amphora staan in voor psychiatrische thuiszorg in de regio Menen, Wervik en Wevelgem (en hun deelgemeenten), voor alle doelgroepen vanaf 18 jaar..

Familiebetrokkenheid

Het 'netwerk' van een patiënt speelt een belangrijke rol in de zorg en het herstel. Als in een gezin of relatie één van de leden ernstig psychisch ziek wordt, heeft dit ingrijpende gevolgen voor het leven van deze persoon en zijn familie en omgeving.

Het is belangrijk dat de naasten weten wat er met een familielid gebeurt tijdens zijn behandeling, en hoe zij hierbij een ondersteunende rol kunnen spelen. Daarom willen we het netwerk van de patiënt zo nauw mogelijk betrekken.

Als het contact met familie en vrienden wat moeilijker verloopt, kunnen we ook bemiddelen, indien gewenst. Een open en eerlijke communicatie staat bij ons centraal.

Sociale dienst

De medewerkers van de sociale dienst zijn het eerste aanspreekpunt voor familie en naasten.

Zij brengen in kaart wie de belangrijkste contactpersonen zijn, wat hun verwachtingen en noden zijn en hoe zij de familie en vrienden ook kunnen ondersteunen tijdens de behandeling van hun familielid/vriend(in).

Op bezoek bij een patiënt

Een opname betekent automatisch gemis van familieleden, vrienden en kenissen. In sommige gevallen kan het goed zijn dat de persoon die is opgenomen even toe rust komt. Maar eens hij/zij er terugklaar voor is, kan een bezoekje van familie en vrienden een belangrijke, positieve boost betekenen, op de weg naar herstel.

Afhankelijk van de afdeling en de fase in de behandeling kan de patiënt met het bezoek tijd doorbrengen op de afdeling, op het domein, of buiten het domein.

Groepsbezoeken

Als psychiatrisch ziekenhuis vinden we het ook onze taak om psychische problemen bespreekbaar te maken, en de hedendaagse psychiatrie beter bekend te maken bij de bevolking. We staan open om iedereen een inkijk te geven in onze werking en het dagelijkse reilen en zeilen van het ziekenhuis, maar ook om psychiatrische aandoeningen toe te lichten, of hoe je best omgaat met personen die psychisch ziek zijn. 

Dit doen we o.m. aan de hand van artikels, maar ook door lezingen of voordrachten buitenshuis of in het ziekenhuis rondleidingen en/of informatiesessies te geven. We passen ons aan, aan de doelgroep van de bezoekers en hun specifieke vraag.

Scholen en verenigingen zijn welkom, maar evenzeer specifieke beroepsgroepen, zoals thuisverpleegkundigen, politie en parket, medewerkers van het OCMW, etc.

Bezoek PCM voor professionals en leveranciers

Bent u een leverancier of professional en komt u op bezoek, dan meldt u zich aan bij de hoofdreceptie Bruggestraat 75, tenzij vooraf anders afgesproken.

Er zijn een aantal zaken waar u rekening moet mee houden. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×