Veelgestelde vragen

Vindt u niet meteen de informatie die wenst op de website, kijk dan nog eens in onderstaande veelgestelde vragen of FAQ.

Via de zoekfunctie bovenaan de pagina kunt u ook gericht zoeken op bepaalde woorden / termen.

Blijft u nadien nog met vragen zitten, aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

Veelgestelde vragen

 • Ik ben niet Nederlandstalig. Kan ik dan terecht in het PCM?

  De medewerkers in het ziekenhuis zijn allemaal Nederlandstalig. Sommigen spreken Frans, Engels of Arabisch, maar dit is niet op alle afdelingen het geval.

  Indien de taalbarrière van die aard is, dat ze een efficiënte behandeling in de weg staat, zal samen met de behandelend arts gekeken worden, welke alternatieven mogelijk zijn.

  Voor ambulante consultaties of specifieke situaties kan er ook een beroep gedaan worden op tolken. Het ziekenhuis heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het ‘Agentschap Integratie en Inburgering’ m.b.t. sociaal tolken en vertalen.

  De sociale dienst kan een aanvraag indienen tot tolken. Dit dient minimum 2 werkdagen voor de geplande datum te gebeuren.

  Afhankelijk van de aanvraag kan er gekozen worden voor:

  • tolken ter plaatse
  • tolken per video
  • tolken per telefoon

  Een tolk aanvragen brengt een kostprijs teweeg. Binnen ons ziekenhuis is afgesproken dat de patiënt deze betaalt. U kan de opdracht van de tolk terugvinden op uw maandelijkse factuur. 

  Hebt u nog vragen hierover, dan kan u de sociale dienst contacteren.

 • Wat moet ik doen als ik opgeroepen wordt door de medisch adviseur tijdens mijn opname?

  Als je een ziekte- of een invaliditeitsuitkering ontvangt, kunt u tijdens de opname of dagbehandeling door de adviserend geneesheer van de mutualiteit worden opgeroepen voor een medisch controle- onderzoek.

  Algemeen wordt gesteld dat u naar dit onderzoek gaat en aan uw behandelende arts een medisch verslag vraagt voor de adviserend geneesheer. Per uitzondering kan uw behandelende arts beslissen om niet op het controleonderzoek te moeten aanwezig zijn en wordt uw afwezigheid met een attest gewettigd.

 • Mag ik met de auto rijden tijdens mijn opname?

  In overeenstemming met de wetgeving van 23/03/1998 met betrekking tot rijgeschiktheid van personen met een ziekte, moeten we erop wijzen dat het besturen van een voertuig NIET TOEGESTAAN is tijdens de volledige duur van de opname in ons ziekenhuis.

  Deze ongeschiktheid heeft te maken met de ziekte zelf waarvoor u bent opgenomen en met de medicatie die u eventueel neemt.

  Uw arts kan beoordelen of u terug rijgeschikt bent aan de hand van criteria in de wetgeving bepaald en zal dit in het patiëntendossier noteren. Zolang deze toestemming niet in het dossier is opgenomen, blijft u ongeschikt om een voertuig te besturen. Het overtreden van deze wettelijke bepalingen gebeurt volledig op eigen risico.

 • Kan ik beroep doen op mijn eigen huisarts tijdens mijn opname?

  Wanneer u tijdens uw opname last krijgt van lichamelijke ongemakken kan er beroep gedaan worden op een huisarts.

  Wanneer u hierbij wenst dat dit uw eigen huisarts is, kunt u dit meedelen aan de verpleegkundige. De verpleegkundige neemt dan contact op met uw huisarts om te vragen of deze het mogelijk acht om langs te komen. Wanneer dit niet zo is, kunt u gebruik maken van een huisarts verbonden aan het ziekenhuis. We werken samen met de huisartsenpraktijk Centrumartsen Menen (huisartsen Dr. Pieter DE MEULDER, Dr. Daphné COMYN).

 • Wat met de zorg voor mijn kinderen?

  Het is belangrijk dat er tijdens uw opname opvang voorzien wordt voor uw kind(eren).

  Indien er de dag van opname een probleem is bij de opvang van uw kind(eren) is het aangewezen dit bij aankomst onmiddellijk te melden aan de hulpverleners om samen met u en in overleg met de sociale dienst te zoeken naar een gepaste oplossing.

 • Wat met de zorg voor mijn huisdieren?

  Omwille van hygiënische redenen worden huisdieren niet toegelaten in het ziekenhuis. 

  Bij een geplande opname is het aangewezen om vooraf te regelen wie er tijdens de opname uw huisdier(en) kan verzorgen of tijdelijk opvangen. Indien gewenst kan de sociale dienst u helpen bij het zoeken naar een oplossing.

 • Ik kan mijn factuur niet betalen, wat nu?

  Contacteer de sociale dienst van uw afdeling om samen te zoeken naar een mogelijke oplossing.

 • Komt mijn hospitalisatieverzekering tussen?

  Dit is afhankelijk van uw verzekeringspolis en voorwaarden. Wij raden aan om vóór de opname contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij en om u te informeren of deze al of niet tussenkomt in de kosten verbonden aan een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis en of deze tussenkomst beperkt is in tijd.

 • Er zijn persoonlijke spullen gestolen tijdens mijn verblijf. Zal het ziekenhuis de kosten terug betalen?

  Neen. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. Neem dus geen grote sommen geld, juwelen of andere waardevolle zaken mee naar het ziekenhuis. Zaken die u niet kunt missen (bv. gsm, tablet, laptop ...) laat u best niet onbeheerd achter of bewaart u in uw afgesloten kast op uw kamer. Doe indien mogelijk altijd de deur van uw kamer op slot als u niet aanwezig bent. 

  Wordt u tijdens uw verblijf toch het slachtoffer van een diefstal, verwittig dan meteen iemand van de begeleiding. Gezien het ziekenhuis geen klacht in uw naam kan neerleggen, raden wij u aan zelf ook klacht neer te leggen bij de politie.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×