Psychiatrische thuiszorg

In onze regio zijn twee mobiele teams actief, nl. Impact, het mobiele team acute en intensieve psychiatrische zorg, en Amphora, het mobiele team langdurige psychiatrische zorg.

Psychiater Organisatorisch Coördinator Sociale Dienst Psychologen
Dr. Luc Renier Karen Vanden Broucke Ellen Olivier Reinhilde Bossaer
    Ina Blockmans  
 0471 12 40 56

Impact

Impact, het mobiele team acute en intensieve psychiatrische zorg, komt kortdurend tussen wanneer de crisissituatie niet kan worden opgevangen door de reguliere ambulante zorg en wanneer opname in een ziekenhuis niet is aangewezen. Na aanmelding streeft het Impact-team na, om binnen de 24 uur langs te gaan in de thuissituatie.
Het team bestaat uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en psychiatrisch verpleegkundigen.

Het Impact-team streeft naar:

 • het voorkomen en/of vermijden van (her)opnames;
 • het opvangen van de crisis in de thuissituatie;
 • het verminderen van de symptomen;
 • het organiseren van de zorg en toeleiding naar zorg.

De duur en de intensiteit van de thuisbegeleiding is afhankelijk van de zorgvraag. We streven vier weken opvolging na, met een maximum van 8 weken. Op regelmatige basis wordt de vraag met alle betrokkenen geëvalueerd. Impact bekijkt samen met de cliënt het verdere zorgtraject.
In principe mag iedereen met psychische problemen vanaf de leeftijd van 18 jaar aangemeld worden, met exclusie van primair druggebruik en matige tot ernstige mentale beperkingen. De personen moeten wonen in het werkingsgebied: Menen, Wevelgem, Wervik (incl. deelgemeenten).

Praktisch

 • De intake is gratis.
 • Per huisbezoek: € 3 / € 7 per week, afhankelijk van uw statuut (max. worden 2 huisbezoeken/week aangerekend).

Aanmelding en info

Aanmeldingen gebeuren telefonisch via de huisarts, psychiater of leden van het netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen.
Tijdens de week zijn we telefonisch bereikbaar tussen 8u-20u30, tijdens het weekend tussen 8u30-17u.

Tel. 0471 12 40 56

Buiten deze uren is er een telefonische permanentie voorzien door onze crisisunit Cura (056/52 14 63).

De kantoren van Impact bevinden zich in de Benediktinessenstraat 16 in 8930 Menen.

Videobellen via FaceTalk

Naast de persoonlijke gesprekken bij de cliënt thuis, kunnen er ook sessies van op afstand, met de smartphone of via de computer, ingelast worden. We maken hiervoor gebruik van de applicatie FaceTalk.
Klik op de link en kijk hoe dit in zijn werk gaat: instructievideo videobellen.

Getuigenissen

"Ik weet niet wie mijn mail zal lezen, maar ik verstuur het toch even ... Ik wil jullie via deze weg bedanken. Ik heb een beetje aan mezelf verder gewerkt sinds de laatste keer dat Impact kwam ... had iets gevonden om mij verder op te concentreren, en ik ben ondertussen 8 kg kwijt door gezonde voeding, sport, enz. 

Heb geen drijfzand meer onder mijn voeten, maar grond! En daarvoor een dikke merci! Heb een nest van 8 supergoeie vriendinnen, allemaal positief ingesteld, die mij zo hebben geholpen om mij terug goed te doen voelen in mijn vel, ze gaven me net dat tikkeltje meer ...

Dus nog eens een dikke merci! Jullie zijn top!!!!!"

Mieke bestempelt zichzelf als een piekeraar, van nature uit eerder een angstig type, bij momenten zelf een panikeur, maar tot vorig jaar had ze geen ernstige psychische problemen. Door lichamelijke klachten was ze zich eind vorig jaar beginnen zorgen maken. Zelfs toen bleek dat er niets ernstigs aan de hand was, bleef ze erg angstig. Toen de coronacrisis in volle hevigheid losbarstte en Mieke de beelden zag van de toestanden in de Italiaanse ziekenhuizen, sloeg de paniek zo hard toe, dat ze niet meer kon functioneren en professionele hulp noodzakelijk was. Die vond ze bij Impact. Klik op de link en lees het volledige interview.

Psychiater Organisatorisch Coördinator Sociale Dienst Psycholoog
Dr. Elodie Leterme Karen Vanden Broucke Imke Verstraete Elke Derdaele
 0471 12 42 10

Amphora

Amphora, het mobiele team langdurige psychiatrische zorg, begeleidt volwassenen met een complexe en langdurige psychische kwetsbaarheid in de thuissituatie. Het team bestaat uit een psychiater, een psycholoog, een maatschappelijk werker, een ervaringswerker en psychiatrisch verpleegkundigen. De doelgroep bestaat uit mensen die nood hebben aan ondersteuning op verschillende levensdomeinen: wonen, huisvesting, werken, administratie, daginvulling, zelfzorg, ontspanning …

Het Amphora-team:

 • ondersteunt en begeleidt mensen in de thuissituatie
 • ondersteunt de mantelzorgers
 • coördineert en adviseert het netwerk
 • geeft psycho-educatie aan de cliënt en familie
 • evalueert op regelmatige basis de zorgvraag samen met de huisarts en/of behandelend psychiater

Amphora werkt vanuit de herstelgerichte visie waarbij we uitgaan van de krachten van de cliënt. De focus ligt op het benutten en versterken van mogelijkheden en kwaliteiten door het aanbieden van zorg op maat. De psychosociale ondersteuning wordt bepaald vanuit het perspectief van de cliënt. De hulpverlener ondersteunt de cliënten in hun herstelproces.

De doelgroep omvat psychiatrische cliënten met een chronische psychische kwetsbaarheid met daarnaast ook problemen op andere levensgebieden. Het gaat om volwassenen vanaf 18 jaar. Er wordt exclusie gemaakt voor cliënten met als hoofddiagnose dementie, epilepsie, mentale retardatie, neurologische stoornis, primaire illegale middelenverslaving, antisociale persoonlijkheid en cognitieve stoornissen van medische, vasculaire of traumatische oorsprong. Cliënten in een statuut van gedwongen opname of geïnterneerden kunnen onder bepaalde voorwaarden geïncludeerd worden.

De personen moeten wonen in het werkingsgebied: Menen, Wevelgem, Wervik (incl. deelgemeenten).

Praktisch

 • De intake is gratis.
 • Per huisbezoek: € 3 / € 7 afhankelijk van uw statuut (max. 1 huisbezoek/week wordt aangerekend).

Aanmelding

Aanmeldingen gebeuren via psychiatrisch ondersteuningsteam Vesta via het telefoonnummer 056 26 11 27.

De kantoren van Amphora bevinden zich in de Benediktinessenstraat 16 in 8930 Menen. Wilt u in contact komen van iemand van het Amphora-team zelf, dan kunt u bellen naar 0471 12 42 10.

Videobellen via FaceTalk

Naast de persoonlijke gesprekken bij de cliënt thuis, kunnen er ook sessies van op afstand, met de smartphone of via de computer, ingelast worden. We maken hiervoor gebruik van de applicatie FaceTalk.

Klik op de link en kijk hoe dit in zijn werk gaat: instructievideo videobellen.

05 Feb 2024 - Nieuws

Nieuwe Coördinator Mobiele Teams

Karen Vanden Broucke is de nieuwe Coördinator van de Mobiele Teams, Impact & Amphora, en neemt hiermee de fakkel over van Caroline Hubaux.

Klik hieronder op 'lees meer' om het bijhorende filmpje te bekijken!

Project 'KOFFIEPAD'

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×