Professionals

Zorgaanbod

In het Psychiatrisch Centrum Menen zijn we gespecialiseerd in de behandeling van personen met:

  • angst- en stemmingsstoornissen (Waag)
  • een verslavingsproblematiek (met uitzondering van primair druggebruik) (Kade)
  • persoonlijkheidsstoornissen (Kade)
  • een psychotische kwetsbaarheid (Vliet en Waag)
  • een niet aangeboren hersenletsel (NAH) (Wierde)

Meer specifiek hebben we ook een crisisafdeling  - Cura -  waar mensen in acute nood kunnen opgenomen worden, een ouderenafdeling - Horizon - die zich richt op personen boven de 60 jaar met uiteenlopende psychische zorgnoden en een dag- en polikliniek - Pendel.

De mobiele teams Impact en Amphora staan in voor psychiatrische thuiszorg in de regio Menen, Wervik en Wevelgem (en hun deelgemeenten).

Aanmelden van patiënten

In het PCM zijn we gespecialiseerd in een aantal psychiatrische aandoeningen. Er zijn ook enkele exclusiecriteria (omwille van onvoldoende specifieke expertise en/of beperkte behandelmogelijkheden in het PCM).

Indien tijdens de behandeling andere beperkingen worden ervaren, zoals bv. een taalbarrière, dan zal samen met de zorgvrager gezocht worden naar alternatieven intern of extern

Samenwerking

In het kader van zorgcontinuïteit vinden we het belangrijk dat er nauw kan samengewerkt worden met het professionele zorgnetwerk van onze patiënten.

Medische staf

De medische staf in het PCM bestaat uit 6 psychiaters. Indien u als zorgprofessional een ambulante afspraak wenst voor één van uw patiënten, kunt u contact opnemen met ons medisch secretariaat.

Sociale dienst

De sociale dienst staat niet enkel ter beschikking van de patiënt en zijn familie. Tijdens of na ontslag uit het ziekenhuis zit het professionele netwerk van zorgverleners vaak nog met veel vragen. De thuisverpleging, poetshulp, het OCMW, de organisatie voor bijzondere jeugdzorg, medewerkers van Beschut Wonen of een woonzorgcentrum ...  Allemaal hebben ze hun specifieke vragen na opname van een cliënt/bewoner. 

Onze maatschappelijke medewerkers kijken, samen met onze patiënt, hoe voor alle vragen een antwoord kan gevonden worden. 

Vormingen

Op geregelde basis organiseren we in het PCM bijscholingen en studiedagen voor onze medewerkers, waar ook externe zorgprofessionals welkom zijn.

Sommige opleidingen komen in aanmerking voor accreditatie (voor de artsen).

Het volledig aanbod vindt u onder 'Nieuws & Vormingen'.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×