Aanbod

  Als opgenomen patiënt, verblijft men in het PCM op een 'afdeling' of 'zorgdivisie'. De meeste afdelingen hebben elk hun eigen expertise en specifieke behandelprogramma's. Zo is de Waag gespecialiseerd in de behandeling van personen met angst- en stemmingsstoornissen en psychosezorg. Op de Kade verblijven vooral personen met een verslavingsproblematiek (met uitzondering van primair druggebruik) en persoonlijkheidsstoornissen. De Vliet heeft een enorme expertise op het vlak van personen met een psychotische kwetsbaarheid. En op de Wierde worden personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) behandeld. We lichten hier kort deze psychiatrische aandoeningen toe.

  Meer specifiek hebben we ook een crisisafdeling - Cura - waar mensen in acute nood kunnen opgenomen worden, een ouderenafdeling - Horizon - die zich richt op personen boven de 60 jaar met uiteenlopende psychische zorgnoden en een dag- en polikliniek - Pendel.

  De mobiele teams Impact en Amphora staan in voor psychiatrische thuiszorg in de regio Menen, Wervik en Wevelgem (en hun deelgemeenten).

  Specifieke zorgprogramma's en intramurale trajecten garanderen de zorgcontinuïteit, zodat iedere patiënt op elk moment gedurende zijn opname de gepaste zorg krijgt.

  Multidisciplinaire aanpak

  Elke afdeling heeft zijn eigen multidisciplinair team, met vertegenwoordigers uit verschillende disciplines of vakgebieden. Dit team stelt, samen met de patiënt, een behandelplan op, rekening houdende met de noden en mogelijkheden van het individu.

  De leden van het team werken nauw samen en overleggen op geregelde basis om de behandeling van de patiënten te evalueren en bij te sturen waar nodig. Alle noodzakelijke informatie wordt onderling uitgewisseld (gezamenlijk beroepsgeheim). Iedereen draagt vanuit zijn expertise bij aan het hersteltraject van de patiënt.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×