Aanbod

  Als opgenomen patiënt, verblijft men in het PCM op een 'afdeling' of 'zorgdivisie'. De meeste afdelingen hebben elk hun eigen expertise en specifieke behandelprogramma's. Zo is de Waag gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen en ouderen met angst- en stemmingsstoornissen. Op de Kade verblijven vooral personen met een verslavingsproblematiek (met uitzondering van primair druggebruik) en persoonlijkheidsstoornissen. De Vliet heeft een enorme expertise op het vlak van personen met een psychotische kwetsbaarheid. En op de Wierde worden personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) behandeld.

  We lichten hier kort deze psychiatrische aandoeningen toe.

  Daarnaast hebben we ook een gesloten crisisafdeling - Cura - waar mensen in acute nood kunnen opgenomen worden met uiteenlopende psychische zorgnoden en een dag- en polikliniek - de Pendel - waar ook alle psychiatrische problematieken terecht kunnen. 

  Onze mobiele teams Impact en Amphora staan in voor psychiatrische thuiszorg in de regio Menen, Wervik en Wevelgem (en hun deelgemeenten).

  Specifieke zorgprogramma's en intramurale trajecten garanderen de zorgcontinuïteit, zodat iedere patiënt op elk moment gedurende zijn opname de gepaste zorg krijgt. 

  We hebben in het PCM de expertise in huis om ouderen met een psychische kwetsbaarheid te behandelen en te ondersteunen. Op de residentiële afdelingen wordt er vanuit de diagnose gekeken naar de noden van de oudere, waarbij we de specifieke problemen waar ouderen mee kampen niet uit het oog verliezen. Ook in de mobiele teams is onze expertise op het vlak van ouderenpsychiatrie een troef. We hebben bovendien nog een liaisonfunctie in huis (polikliniek - de Klim) waarbij iemand langs kan komen voor of na een eventuele opname van de oudere i.f.v. advies.

  Na de opname wordt in samenspraak met patiënt, naasten en eventuele doorverwijzers, aangepaste vervolgzorg geboden of geadviseerd.

  Multidisciplinaire aanpak

  Elke afdeling heeft zijn eigen multidisciplinair team, met vertegenwoordigers uit verschillende disciplines of vakgebieden. Dit team stelt, samen met de patiënt, een behandelplan op, rekening houdende met de noden en mogelijkheden van het individu.

  De leden van het team werken nauw samen en overleggen op geregelde basis om de behandeling van de patiënten te evalueren en bij te sturen waar nodig. Alle noodzakelijke informatie wordt onderling uitgewisseld (gezamenlijk beroepsgeheim). Iedereen draagt vanuit zijn expertise bij aan het hersteltraject van de patiënt.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×