Psychiatrische aandoeningen

De meest voorkomende psychiatrische problematieken die we in ons ziekenhuis behandelen lichten we hier kort toe. Bent u op zoek naar nog meer specifieke informatie, dan vindt u in de rubriek 'Online hulpverlening' een overzicht van betrouwbare websites en apps. Indien u zelf kampt met psychische klachten, aarzel dan niet professsionele hulp te zoeken. 

Zorgprogramma's

In het PCM hanteren we specifieke zorgprogramma's en intramurale trajecten die de zorgcontinuïteit garanderen. 

Lees meer

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×