Een psychotische kwetsbaarheid

Een psychose is een aandoening die een impact heeft op zowel de persoon zelf als op zijn omgeving. Dit kan erg beangstigend en verwarrend zijn voor alle partijen.  De eerste psychose begint vaak tussen het 16de en 30ste levensjaar en verloopt in verschillende fasen.

Een psychose is een mengbeeld van verschillende soorten symptomen. De mix aan symptomen ziet er bij iedereen anders uit. Ziekte-inzicht is niet altijd aanwezig. Mensen kunnen zaken ervaren die andere niet ervaren, ze hebben een ander realiteitsbesef. Mensen met een psychose hebben last van hallucinaties, wanen en/of verward denken.

  • Hallucinaties: dingen waarnemen (horen, zien, ruiken, voelen, proeven) die er in werkelijkheid niet zijn. Ze hebben een ander realiteitsbesef die voor hen heel echt is. Het horen van stemmen is de meest voorkomende hallucinatie. Stemmen kunnen ofwel commentaar of opdrachten geven.
  • Wanen: overtuigingen of gedachten die niet overeen komen met de werkelijkheid. Meestal staat de persoon zelf centraal. Bijvoorbeeld mensen denken dat berichten op televisie naar hen toe gericht zijn. Het is moeilijk om de realiteit dan terug  binnen te brengen.
  • Verward denken: te snel, te langzaam of chaotisch denken. Helder denken is moeilijk, gedachten kunnen heel onsamenhangend zijn. Daardoor kan het moeilijk zijn om te begrijpen wat iemand precies bedoelt. In een aantal gevallen kunnen mensen met een psychose zich ook heel vreemd gaan bewegen, ze rennen bijvoorbeeld rond in kringetjes, of ze bewegen helemaal niet meer.

Hoe kan je merken dat iemand een psychose doormaakt?

De persoon:

  • is angstig of in de war
  • praat in zichzelf of tegen de televisie
  • verwaarloost zichzelf
  • wisselt zijn dag/nachtritme
  • onderhoudt zijn contacten niet meer goed
  • zegt stemmen te horen of spreekt over complotten
  • beweegt op een vreemde manier

Een teveel aan prikkels of stress kan een psychose doen verergeren. Ook het gebruik van middelen (drugs) kan een psychose uitlokken en kan een groter risico inhouden wanneer iemand psychosegevoelig is.

Op welke manier mensen een psychose doormaken verschilt van persoon tot persoon. De ene zal stemmen horen terwijl de andere voornamelijk last heeft van wanen. De ene zal vriendelijke stemmen horen, de andere meer negatieve stemmen.

Iedereen kan een psychose krijgen. De betekenis en inhoud van de psychose kan samenhangen met vroegere gebeurtenissen (waaronder trauma), terwijl dit bij anderen weer minder duidelijk is. Wie eenmaal een psychose heeft doorgemaakt heeft grotere kans om er vaker één te krijgen. De ene persoon heeft last van chronische psychose terwijl de andere opstoten heeft.

De persoon ervaart zijn omgeving, zijn lichaam, de wereld op een  andere manier. Meestal is het de omgeving die als eerste merkt dat iemand zich anders gaat gedragen.

Interessante website: https://www.psychosenet.be

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×