Polikliniek

Adolescenten (16+), volwassenen en ouderen met psychologische of psychiatrische problemen die willen beroep doen op ambulante hulp kunnen terecht in de Polikliniek van het PCM.

U kunt er een consultatie boeken bij één van onze psychiaters. Op geregelde tijdstippen worden er ook kortdurende, intensieve ambulante therapeutische sessies en infoavonden georganiseerd. Op indicatie kunnen koppels en gezinnen aangemeld worden voor psychotherapie. Bij gespecialiseerde psychologen kunt u terecht voor psychodiagnostiek

Tot slot is er 'De Klim' een onderdeel van de polikliniek waaronder enkele specifieke activiteiten vallen zoals de esketaminekliniek, de 'liaison ouderen psychiatrie' en de Brug (toediening langwerkende antipsychotica). 

Consultatie bij een psychiater

Als u het psychisch moeilijk hebt, is het niet altijd gemakkelijk om terug de controle over uw leven te krijgen. Het is belangrijk tijdig professionele hulp in te schakelen. Zo kan de weg naar herstel snel aangevat worden en kan veelal vermeden worden dat de klachten nog ernstiger worden.

Een gesprek met een psychiater is vaak de eerste stap. De arts luistert naar u (en eventueel naar uw naasten), en probeert op basis van de ingewonnen informatie een diagnose te stellen. Hij kan medicatie of therapie voorstellen, ngl. uw individuele noden en wensen. Uw arts blijft u verder opvolgen gedurende uw herstel.

Tijdens consultaties kan ook besproken worden met de arts of bv. begeleiding door een mobiel team, een opname in het ziekenhuis, of behandeling in onze dagkliniek de Pendel aangewezen is.

Klik hier voor meer informatie.

Therapeutische sessies, psychodiagnostiek & infosessies

 • Screening en diagnostiek
 • Kortdurende psychotherapie
 • Medicatiebegeleiding en -opvolging
 • Relaxatietherapie
 • Omgaan met frustraties en agressieregulatie
 • Lichttherapie
 • Baxterkuur
 • Mindfulness
 • Ontspanningstherapie
 • Concrete, informatieve dienstverlening en psychosociale begeleiding
 • Infosessies voor het grote publiek: thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld burn-out, depressie, autisme, psychose, slaap …

Hoe aanmelden? 

Indien u zich wenst aan te melden bij de Polikliniek, gelieve een afspraak te maken bij één van onze psychiaters, via het medisch secretariaat (056 52 14 52).

U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met coördinator Sabrina Seynaeve via het algemeen nummer van de Polikliniek - 056 52 14 66 - of via haar directe lijn 056 52 14 79.

Kostprijs Polikliniek:

Psychodiagnostiek:

 • Neuropsychologisch onderzoek (2u): € 80
 • Persoonlijkheidsonderzoek (3u): € 120
 • ASS (11u): € 440
 • Intelligentieonderzoek (2u): € 80
 • ADHD (5u): € 200
 • Intakegesprek (1u): € 40 (enkel indien u beslist om toch geen verder diagnostisch proces op te starten).

Therapeutische sessies:

 • Ambulante therapeutische sessies: € 11/sessie – maximum 10 sessies
 • Mindfulness: € 165 voor 8 sessies; duur van de sessies: 2,5u

Infosessies:

 • Op geregelde basis worden er vanuit de Polikliniek infosessies aangeboden voor het grote publiek ('s avonds). De infosessies kosten € 5,-/pp (derde betalersegeling). Reserveren vooraf is wel noodzakelijk. Vanaf het moment dat de volgende sessies bekend zijn, worden deze hier op deze pagina gepubliceerd.
 • Inschrijven voor deze infosessies kan vervolgens via mail info@pcmenen of via het contactformulier op onze website (klik hier).

Eerdere infoavonden

Hieronder vindt u een overzicht van de thema's uit eerdere infoavonden.

De Klim

De Klim is de naam van een onderafdeling van de polikliniek waar personen terecht kunnen voor een aantal specifieke activiteiten. Een vast team staat in voor deze niet-residentiële zorgactiviteiten. 
 

 • Esketaminekliniek: voor patiënten die kampen met een ernstige moeilijk behandelbare (therapie resistente) depressie. Het gaat om een behandeling met een neusspray. Dit is volledig pijnloos.

  U komt hiervoor een halve dag naar het PCM waar u de neusspray onder toezicht toedient en nog een paar uur onder observatie blijft. Daarna mag u terug naar huis. De arts bepaalt de duur van de kuur en de frequentie (1 of 2 sessies per week). De behandeling mag gerust een succes genoemd worden, gezien 90 % van de personen een opmerkelijke verbetering van hun klachten vaststelt.

  Hoe dit in zijn werk gaat, kunt u lezen in het artikel: 'Esketamine: nuttig bij depressie?' 
 056 23 60 05 (voor de esketaminekliniek en de Brug)
 • De Brug: toediening en opvolging van langwerkende antipsychotica bij niet-opgenomen patiënten (dit valt onder het luik nabehandeling). Klik hier voor meer informatie.
   
 • Liaison Ouderenpsyschiatrie: aanbieden van een vraag gestuurde ondersteuning van de oudere met psychische kwetsbaarheid (op verplaatsing/aan huis).

  In het Psychiatrisch Centrum Menen zijn we gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen. Daar vallen vanzelfsprekend ook oudere personen onder. Tijdens de voorbije jaren heeft het PCM heel wat expertise verworven in ouderenpsychiatrie.

  Ouderen worden vaak geconfronteerd met problemen op psychisch vlak die al dan niet ouderdomsgebonden zijn. Daarenboven kan men ook nog last hebben van somatische aandoeningen. Deze lichamelijke klachten en/of de behandeling ervan kan ook een invloed hebben op de mentale gezondheid van de persoon. Veranderingen op sociaal en maatschappelijk vlak, verlieservaringen en eenzaamheid staan in deze levensfase centraal. Dit complex samenspel van factoren zorgt ervoor dat een gespecialiseerde aanpak en expertise nodig is.

Er is dan ook extra aandacht voor deze specifieke problematieken op al onze residentiële afdelingen én in onze mobiele teams

Via de liaisonfunctie brengen we onze expertise ook binnen in de eerstelijnszorg of in het woonzorgcentrum. De ondersteuning is gericht op coaching en adviesvragen van de 60+ cliënt en/of zijn context (familie, mantelzorgers ...) / team (van een woonzorgcentrum, beschut wonen, een psychiatrisch verzorgingstehuis ...). 

De liaison voorziet maximum drie huisbezoeken, overdag, tijdens de weekdagen.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij de hoofdverpleegkundige van de Klim, Bart Van Nieuwenhuyse, op onderstaand telefoonnummer (bereikbaar op weekdagen tussen 9u en 17u).

 0473 65 00 89 (voor de liaison ouderenpsychiatrie)
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×