Uw zorgportaal

U kunt bepaalde van uw medische gegevens op verschillende beveiligde websites raadplegen. Het overkoepelende portaal is Mijn Gezondheid van de federale overheid (www.mijngezondheid.belgië.be).

My Health Viewer is een website die ontwikkeld is door de ziekenfondsen. U vindt er onder meer algemene informatie terug over bepaalde bevolkingsonderzoeken, maar o.a. ook uw medicatieschema, uw vaccinatieschema ... (www.myhealthviewer.be).

Alle ziekenhuizen, zowel de algemene als de psychiatrische, zijn verplicht een medisch dossier / patiëntendossier aan te leggen voor elke patiënt. Tegenwoordig zijn deze dossiers quasi overal volledig elektronisch. Alle noodzakelijke informatie m.b.t. uw bezoek aan een geneesheer of uw verblijf in het ziekenhuis wordt hierin bijgehouden. Het gaat onder meer om: uw medicatieschema, verslagen van consultaties, resultaten van onderzoeken, uw parameters, uw behandelplan, observaties, vragenlijsten ...

Er bestaan verschillende beveiligde platformen. De ziekenhuizen kunnen autonoom kiezen voor welke softwareleverancier ze kiezen. De meeste portalen laten toe om de gegevens (of een deel ervan) te laten raadplegen door de patiënt zelf. Uiteraard kan dit enkel mits je een account hebt en aangemeld bent met de juiste login. Het zijn de ziekenhuizen zelf, die beslissen welke gegevens worden gedeeld met de patiënt. In ons ziekenhuis werken we met HErOS van de firma Obasi

Wij voorzien een patiëntenportaal waarbij u toegang hebt tot een aantal gegevens uit uw zorgdossier. 

HErOS

Momenteel  kunt u al uw medicatieschema, therapieplan/agenda en facturen raadplegen. 

Afhankelijk van de afdeling waar u verblijft, de fase van uw behandeling of de therapie, kan u gevraagd worden om via het zorgportaal bepaalde documenten online in te vullen, bv. vragenlijsten in het kader van het stellen van een diagnose, voorbereiden van een teamoverleg, maar ook tevredenheidsenquêtes (bv. over de maaltijden, over uw behandeling …).

U wordt hiervan steeds op de hoogte gebracht aan de hand van een persoonlijke e-mail.

Het gebruik van het zorgportaal is niet verplicht, het is een gratis dienst die wij aanbieden, om u nog beter te informeren.

U kunt het beveiligd zorgportaal raadplegen via uw eigen computer, smartphone of tablet, of via een computer op uw afdeling. Surf hiervoor naar: https://pcmenen.heros.be

Indien u zelf niet zo vertrouwd bent met het werken met een computer, kunt u steeds de leden van uw team aanspreken om u op weg te helpen.

Lees er alles over in onze folder. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×