Zorgondersteunende diensten

Naast de mensen die dagelijks direct met de zorg van de patiënt bezig zijn, kan het ziekenhuis niet draaien zonder een heleboel andere mensen die ervoor zorgen dat de patiënt in de best mogelijke omstandigheden verzorgd wordt. 

Directiecomité

  • Algemeen directeur: Serge Deboever.
  • Hoofdgeneesheer: Dr. Wim De Troyer.
  • Directie Patiëntenzorg: Patricia Houthoofd.
  • Directie Administratieve & Logistieke diensten: Nico Stichelbout.
  • Directie Human Resources & verantwoordelijke juridische aangelegenheden: Heleen Deblaere

Directiesecretariaat

De medewerker van het directiesecretariaat is de link tussen de directie en de andere medewerkers en directie en externen. Ze beheert de agenda's, vergaderzalen, ondersteunt bij het maken van planningen, bereidt vergaderingen voor, maakt verslagen van vergaderingen, regelt afspraken, handelt binnenkomende mails en briefwisseling af, helpt mee evenementen organiseren ..

 

Stafmedewerkers

De stafmedewerkers hebben een belangrijke sleutelfunctie in ons ziekenhuis. Ze zijn o.m. verantwoordelijk voor het uitwerken van projecten, het opstellen van processen en procedures, het vertalen van het beleid naar een concrete werking op de werklvoer, het waken over de uitvoering, ondersteuning van de medewerkers ...

Medisch secretariaat

De medewerkers van het medisch secretariaat staan in voor het afsprakenbeheer met de artsen, het administratief ondersteunen van de artsen, het ontvangen van patiënten die op consultatie komen.

Aankoop & Economaat

De medewerker economaat / aankoopdienst staat in voor het aankopen van producten met een correcte prijs / kwaliteitsverhouding. Ze is de contactpersoon bij uitstek voor vertegenwoordigers en leveranciers.

Onthaal & Receptie

Onze receptionisten streven naar een klantvriendelijk onthaal, waar iedereen zo goed mogelijk op weg geholpen wordt. Zij staan ook in voor alle administratie bij geplande opnames.

Boekhouding & Facturatie

De boekhouding zorgt voor de correcte verwerking van de leveranciersfacturen. Voldoen aan de wettelijke vereisten van een ziekenhuisboekhouding. 
De verantwoordelijke facturatie zorgt ervoor dat de facturen aan de patiënten en aan de mutualiteiten correct worden opgemaakt.

Afdelingssecretariaten

De afdelingssecretariaten staan in voor de administratieve ondersteuning van de verpleegafdelingen

Personeelsdienst

De personeelsdienst is verantwoordelijk voor de processen die te maken hebben met het belangrijkste kapitaal van de organisatie: de medewerkers.
Ze staan zowel in voor het administratief verwerken van contracten en lonen, als voor de uitbouw en opvolging van het strategisch personeelsbeleid.

Dienst Informatica (ZIS)

De dienst informatica, kortweg ZIS genoemd (Ziekenhuis Informatica Systeem), biedt ondersteuning van alle gebruikers op IT-vlak. Ze zorgen voor de aanlevering van hardware en ontwikkelen programma's op maat van de organisatie.

Keuken

Het keukenteam verzorgt dagelijks kwaliteitsvolle en seizoensgebonden maaltijden voor de patiënten en het personeel. Er wordt gewerkt met een individueel distributiesysteem vanuit de centrale keuken. Er worden dagelijks ook een 100-tal maaltijden bereid voor het woonzorgcentrum Huize Ter Walle. 

Onze koks zijn tewerkgesteld binnen een vernieuwde infrastructuur waar alles voorhanden is. Met een volledige equipe onderhoudsmedewerkers binnen het keukenteam wordt ervoor gezorgd dat de koks dagelijks kunnen starten in een kraaknette omgeving.

Met ons keukenteam halen we al verschillende jaren op rij het HACCP-label.

Huishoudelijk onderhoud

Met ons team huishoudelijk onderhoud leveren we kwaliteitsvolle schoonmaak af volgens de kwaliteitsnormen. Hierbij werken we niet enkel kwaliteitsgericht, maar ook klantgericht met een goede service naar patiënten, bezoekers en personeel.

Binnen onze equipe wordt er volgens het Vileda-systeem gepoetst met een vast werkschema. Medewerkers kunnen hierbij gebruik maken van volledig uitgeruste werkwagen, machines, materialen.

Technische onderhoud

De technische dienst, in het PCM het 'technisch onderhoud' of kortweg T.O. genoemd, is een team van zeven medewerkers. Ze zetten zich elke dag opnieuw in om de kernopdracht van het ziekenhuis facilitair te ondersteunen door het in stand houden van de gebouwen, de infrastructuur en alle uitrustingen van het ziekenhuis.

Binnen onze technische dienst wordt er zowel gefocust op dagdagelijkse diensten zoals herstellingen, preventief onderhoud van machines … alsook op grotere projecten zoals het verbouwen van een woning, het inrichten van verzorgingslokalen, etc.

Ze hebben een eigen atelier in het PCM.

Magazijn

Binnen het ziekenhuis hebben we een intern magazijn dat beheerd wordt door twee vaste magazijniers.

Deze magazijniers hebben zowel een administratieve als een logistieke taak. Binnen het logistieke gedeelte staan zij vooral in voor het orderpicken: klaarmaken van bestellingen, uitleveren van besteld materiaal aan de verschillende verblijfsafdelingen ...
Op administratief vlak wordt gezorgd voor: het plaatsen van bestellingen, het registreren van leveringen, het opmaken van de jaarlijkse inventaris ...

Daarnaast zorgen de magazijniers er ook voor dat patiënten en personeel een gekoeld drankje of snoepje kunnen kopen in onze aangevulde automaten. 

Preventieadviseur

Binnen de preventiedienst wordt er gefocust op de 7 welzijnsdomeinen zodat medewerkers in een gezonde, veilige en aangename werkomgeving kunnen werken.

Tuinonderhoud

In het PCM werkt 1 vaste tuinman die instaat voor het verzorgen van de tuinen op het domein. De tuinman staat ook in voor het sorteren en de recyclage van ons afval en het vervoeren van afval naar het containerpark. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×