Balansgroep

Voor wie?

Volwassenen met een psychotische problematiek met een vraag naar ondersteuning in het behouden van een psychische stabiliteit, het verwerven van inzicht in de problematiek en het onder controle houden van de symptomen. Daarnaast kan actief geholpen worden op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

Doelen

We plaatsen uw sterktes en mogelijkheden voorop binnen het werken aan uw persoonlijke doelen.

Deze kunnen divers zijn:

  • zicht krijgen op uw mogelijkheden en beperkingen;
  • verwerven van vertrouwen in uzelf en in de ander;
  • uitbouwen van een toekomstgerichte dagbesteding, op diverse vlakken zoals huiselijke, vrijetijd of arbeid;
  • zoeken naar evenwicht tussen activiteit en rust;
  • bekomen van een gezonde levensstijl;

Therapeutisch aanbod

  • Vaardigheden uitbouwen naar integratie toe: inzetten op vrije tijd, huishoudelijke vaardigheden, werkvaardigheden, etc.
  • Psycho-educatie / omgaan met psychose  a.d.h.v. een  groepsgesprek.
  • Bewegingstherapie : waaier van sportief aanbod  , slaaphygiëne opkrikken.

Andere therapieonderdelen verlopen niet in groep maar individueel: gesprek met de psychiater, gesprek met de persoonlijke begeleid(st)er, gesprek samen met je familie, begeleiding door de maatschappelijk werker en andere specifieke psychotherapeutische hulp.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×