Opbouwgroep

Voor wie?

  • mensen met een  persoonlijkheids- en/of een stemmingsproblematiek
  • mensen met een  verslavingsproblematiek

Doelen

Zicht krijgen op:

  • de symptomen (reden van ontstaan, wat heb ik ermee te maken …);
  • welke zaken kunnen er meehelpen om een positieve verandering te installeren, mijn symptomen te doen verminderen.

Therapeutisch aanbod

Bestaat uit gesprekstherapieën zoals: werkpuntenbespreking, sociale vaardigheidstraining, groepspsychotherapie, psycho-educatie, werken met je sterktes …

Alsook uit doe-en/of ervaringsgerichte therapieën zoals prikkeltherapie (creatief beleven), sportief beleven, relaxatie, creatieve therapie, waarnemingstraining, weekend planning …

Andere therapieonderdelen verlopen niet in groep, maar individueel: gesprek met de psychiater, gesprek met de persoonlijke begeleid(st)er, gesprek samen met je familie, begeleiding door de maatschappelijk werker en andere specifieke psychotherapeutische hulp.

Werkboek

Het is de rode draad binnen uw behandeltraject.

Wekelijks vult u deze map aan met uw indrukken en evaluaties van de afgelopen week en stelt u doelen op voor de komende week. Dit wordt dan individueel besproken op een vast moment, het zogenaamde bilanmoment.

Therapeutisch

  • registratieopdrachten (= noteren wanneer komen mijn symptomen voor ...);
  • observaties door de hulpverleners (= welke zijn de uitlokkende factoren, welke zijn de aanwezige helpende mogelijkheden en vaardigheden);
  • installeren van aangepaste activiteiten die bijdragen tot een positief leefpatroon;
  • het bieden en op zoek gaan naar sociale steun, bescherming en dagstructuur.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×