De Kiel

Voor wie?

Volwassenen met een psychische kwetsbaarheid met een vraag naar psychisch evenwicht bij wie schouder aan schouder begeleiding aangewezen is.

Doelen

  • Leren aanvaarden van de mogelijke beperkingen die oorzaak en/of gevolg kunnen zijn van de psychische kwetsbaarheid.
  •  Het benutten en versterken van de mogelijkheden en vaardigheden.

Therapeutisch aanbod                          

  • Vaardigheden aanzwengelen  naar integratie toe: samen nadenken over een andere job, zoeken  naar vrijwilligerswerk, een andere woonst, naar een zinvolle dag invulling.
  • Er wordt gewerkt rond de stressbronnen, rond kwetsbaarheden en rond hoe rekening te houden met die kwetsbaarheden.
  • Fysische veerkracht wordt verstevigd door o.a. fitness, slaaphygiëne en relaxatie.
  • Andere therapieonderdelen verlopen niet in groep maar individueel: gesprek met de psychiater, gesprek met de persoonlijke begeleid(st)er, gesprek samen met je familie, begeleiding door de maatschappelijk werker.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×