Integratiegroep

Voor wie?

Volwassenen met een vraag tot betere integratie op vlak van wonen, werken en/of vrije tijd waarbij de psychische toestand reeds een zekere stabiliteit kent.

Groepswerking

De sessies vinden plaats in groep (max 12 pers.) met uitzondering van het individuele gespreksmoment (reflectie van de week).

Voordelen van werken in groep zijn:

 • delen van ervaringen (leren van elkaar);
 • sociale interactie/communicatie;
 • elkaar helpen;
 • via groepswerk verwerven van vaardigheden.

Groepsdoelstellingen zijn:

 • verkennen van mogelijkheden en beperkingen op het vlak van wonen, werken en/of vrije tijd;
 • samen zoeken naar een gepaste dagbesteding.

De groepsdoelstellingen worden individueel vertaald.

Doorheen de behandeling hanteren we het normaliteitsprincipe, waarbij de normen en waarden van de maatschappij weerspiegeld worden.

Therapeutisch aanbod

 • weekend wordt voorbereid en geëvalueerd achteraf;
 • sociale vaardigheden, persoonlijk krachtenprofiel;
 • trainen van arbeidsvaardigheden;
 • oefenen van huishoudelijke vaardigheden;
 • aanzwengelen van kwalitatieve tijdsbestediging.

Werkboek

Het is de rode draad binnen uw eigen behandeltraject.

Wekelijks vult u deze map aan met uw indrukken en evaluaties van de afgelopen week en stelt u doelen op voor de komende week. Dit wordt dan individueel besproken op een vast moment, het zogenaamde reflectie-moment.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×