De Link

Voor wie?

  • persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen
  • verslavingsproblematiek

De mensen die tot deze groep behoren hebben reeds zicht verworven op hun problematiek, hebben minder last van hun symptomen.

Doelen

  • leren omgaan met de problematiek, nieuwe coping mechanismen worden aangeleerd;
  • hervalpreventie;
  • bekomen van meer zelfcontrole, draagkracht en stresshantering;
  • heropnemen van rollen (moeder, echtgenoot, werknemer …).

Therapeutisch aanbod

Bestaat uit gesprekstherapieën zoals werkpuntenbespreking, sociale vaardigheidstraining, groepspsychotherapie, werken met je sterktes, psycho-educatie … alsook uit doe-en/of ervaringsgerichte  therapieën zoals omgaan met frustraties, relaxatie, creatieve therapie, waarnemingstraining, mindfulness …

Andere therapieonderdelen verlopen niet in groep maar individueel: gesprek met de psychiater, gesprek met de persoonlijke begeleid(st)er, gesprek samen met je familie, begeleiding door de maatschappelijk werker en andere specifieke psychotherapeutische hulp.

Werkboek

Het is de rode draad binnen uw behandeltraject.

Wekelijks vult u deze map aan met uw indrukken en evaluaties van de afgelopen week en stelt u doelen op voor de komende week. Dit wordt dan individueel besproken op een vast moment, het zogenaamde bilanmoment.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×