Het Anker

Voor wie?

Voor volwassenen die meestal een lang en slopend psychiatrisch behandelingstraject achter de rug hebben; die via de dagkliniek de terugkeer naar de thuissituatie willen vergemakkelijken.

Doelen

  • We proberen het bekomen evenwicht vanuit de opname hard te maken en of in stand te houden. We dammen in wat broos is, om te kunnen transfereren naar buiten toe.
  • Deze groep is vooral gericht om herstel te behouden (zowel psychisch als in sociale rollen).
  • Het is de bedoeling dat vrije tijd en sociaal contact uitgebouwd wordt.

Therapeutisch aanbod

  • Een multidisciplinair team werkt in deze  begeleidingsgroep actief en concreet naar de thuissituatie toe. Men buigt zich over de volgende vragen: hoe kan ik de draad terug opnemen, wat is hiervoor nodig, hoe geraak ik uit het sociaal isolement, hoe leer ik andere mensen kennen, hoe kan ik mijn leven op een zinvolle manier verder uitbouwen?
  • Andere therapieonderdelen verlopen niet in groep maar individueel: gesprek met de psychiater, gesprek met de persoonlijke begeleid(st)er, gesprek samen met je familie, begeleiding door de maatschappelijk werker.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×