Psychiaters Hoofdverpleegkundige Sociale Dienst Psycholoog
Dr. Luc Grouwels Ioannis Tandt Evelyn Blomme Febe Norman
Dr. Wim De Troyer   Emma De Meulemeester  
Dr. Dimitri Beke      
 056 52 14 65

Wierde

De Wierde (29 bedden) biedt begeleiding aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Een deel van deze leefgroep bestaat uit geïnterneerden met een laag risicoprofiel op vlak van recidief m.b.t. eerdere misdrijven.

We onderscheiden ons door steeds te vertrekken vanuit de mogelijkheden en krachten van de patiënt. Symptoomvermindering is niet noodzakelijk de primaire doelstelling. We spelen creatief in op de individuele noden om de kwaliteit van leven te vergroten. Hierbij komen alle facetten van het leven (wonen, vrije tijd, zelfredzaamheid …) aan bod.

Binnen onze werking laten we ons sterk inspireren door de herstelgerichte visie. We werken met specifieke instrumenten vanuit het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) bv door het opstellen van een persoonlijk profiel waarin we o.a. op zoek gaan naar de wensen van de patiënt. Dit alles zorgt voor een sterk doelgerichte en geïndividualiseerde werking.

We zoeken met de patiënt en zijn naasten naar de meest optimale situatie buiten de muren van de instelling. Stapsgewijs laten we de patiënt kennis maken met zijn mogelijkheden en omgaan met zijn beperkingen. Waar nodig installeren we de gepaste compensaties (‘protheses’).                    

De bezoekuren kunt u raadplegen op de pagina voor de bezoekers ‘Op bezoek’, of klik hier.

Getuigenis

"Ik ben op zoek naar mijn nieuwe ik. Ik heb NAH, een niet aangeboren hersenletsel. Hierdoor is mijn leven overhoop gehaald. Ik kan niet meer wat ik vroeger kon. Het is allemaal veel lastiger geworden dan voordien. Het voortdurend moe zijn, vind ik het zwaarste ... Ik heb meer tijd nodig om tot iets te komen en het is moeilijker om iets vol te houden. Toch wil ik een gewoon leven, net als jij!"

Interessante documenten

  • Elke afdeling heeft enkele regels opgesteld om het samenleven op de afdeling te faciliteren en een zo gunstig mogelijk leef- en behandelklimaat te creëren. Deze vindt u terug in het 'Huishoudreglement' van de desbetreffende afdelingen.
  • Voor patiënten die gedwongen opgenomen zijn, is er een aanvullend reglement opgesteld.
  • Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen (PopovGGZ) heeft een handige brochure uitgebracht die alle rechten en plichten van de gedwongen opgenomen patiënt toelicht.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×