Psychiaters Hoofdverpleegkundige Sociale Dienst Psychologen
Dr. Luc Renier Evelyn Blanchard Margaux Stoop Nathalie Boddez
Dr. Dimitri Beke     Lieslot Cool
Dr. Elodie Leterme      
 056 52 14 61

Waag

"Het accepteren van hulp betekent niet dat je gefaald hebt, maar dat je er niet alleen voor staat."

De Waag (26 bedden) is een opnameafdeling die personen met een stemmingsstoornis behandelt.

Bij aanvang van de opname streven we ernaar om rust, veiligheid en structuur aan te bieden. We brengen zo snel mogelijk de wensen en noden omtrent de behandeling en de toekomstverwachtingen in kaart. Rekening houdend met het tempo van en in samenspraak met de patiënt en familie/omgeving wordt het behandeltraject opgemaakt.

Het behandeltraject op de Waag bestaat o.a. uit een medicamenteuze en een therapeutische behandeling. Het therapieprogramma bevat een ruim aanbod waarin elke discipline zijn aandeel heeft. We motiveren en ondersteunen de patiënt om met zijn eigen doelstellingen aan de slag te gaan tijdens de verschillende therapiesessies. Naast deze groepstherapieën biedt de hulpverlening van de Waag ondersteuning tijdens individuele momenten en binnen het afdelingsgebeuren.

Thema’s die tijdens de behandeling aan bod kunnen komen, zijn het terug opbouwen van en vertrouwen ervaren in de eigen krachten en sterktes, het leren omgaan met eigen kwetsbaarheden, het (terug) opnemen van rollen in de woonomgeving, leren om  ‘gezondere’ reactiepatronen te hanteren …

Bij ontslag streven we ernaar dat men terug op een kwalitatieve manier in het dagelijks leven kan stappen. De opname wordt zo kort mogelijk gehouden, met een maximum van 3 maanden. Indien nodig kan er in samenspraak met de patiënt en belangrijke derden een optimale vervolgzorg geïnstalleerd worden.

De bezoekuren kunt u raadplegen op de pagina voor de bezoekers ‘Op bezoek’, of klik hier.

Getuigenis

"De beste keuze voor mij was een langer behandeltraject in een psychiatrisch ziekenhuis. Ik zeg niet dat het anders misschien niet zou gelukt zijn, maar ik vond dat een opname mij de grootste kans op slagen zou bieden.
Ik ben dan uiteindelijk maar zelf op onderzoek uit gegaan. Ik was niet vertrouwd met de verschillende mogelijkheden in de geestelijke gezondheidszorg. Uiteindelijk kwam ik bij het PCM terecht. Ik werd op de Waag opgenomen, omdat mijn depressie toch primeerde op mijn verslavingsproblemen. Ik gebruikte omdat ik mij depressief voelde. Ik kon er ook binnen de week terecht. Dat zorgde al direct voor een zekere rust in mijn hoofd. Eindelijk had ik een perspectief: hier zal ik hulp krijgen en kan ik op mijn eigen tempo beter worden. Ik was gemotiveerd om aan de slag te gaan. Ik keek er naar uit om mij terug beter te voelen."

Interessante documenten

  • Elke afdeling heeft enkele regels opgesteld om het samenleven op de afdeling te faciliteren en een zo gunstig mogelijk leef- en behandelklimaat te creëren. Deze vindt u terug in het 'Huishoudreglement' van de desbetreffende afdelingen.
  • Voor patiënten die gedwongen opgenomen zijn, is er een aanvullend reglement opgesteld.
  • Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen (PopovGGZ) heeft een handige brochure uitgebracht die alle rechten en plichten van de gedwongen opgenomen patiënt toelicht.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×