Psychiaters Hoofdverpleegkundige Sociale dienst Psycholoog
Dr. Luc Renier Lies Demeyere Heidi Syx Eline Dekens
Dr. Wim De Troyer   Leila El Mhassani Eva Denorme
Dr. Luc Grouwels   Arne Hoorelbeke  
Dr. Elodie Leterme      
 056 52 14 63

Cura

"Cura biedt een veilig kader aan om de patiënt in crisis op verhaal te laten komen om zo de patiënt het roer terug in eigen handen te laten nemen."

De Cura (22 bedden) richt zich tot personen die omwille van een acute psychiatrische crisissituatie een beveiligde unit met intensief toezicht nodig hebben. Het gaat dus om ongeplande, onuitstelbare opnames omwille van crisistoestanden.

De patiënt en zijn naasten krijgen een intensieve opvang om de crisis zo snel mogelijk te overbruggen, met specifieke aandacht voor de oorzaken en de gevolgen van de crisis. 

Het verblijf wordt zo kort mogelijk gehouden waarop ontslag of doorverwijzing volgt.

Afhankelijk van de noden en mogelijkheden voeren psychologen, therapeuten en verpleegkundigen gesprekken met de patiënt en worden er individuele activiteiten aangeboden.

Op de leefruimtes is er mogelijkheid tot zinvolle activiteiten al of niet onder begeleiding.

De bezoekuren kunt u raadplegen op de pagina voor de bezoekers ‘Op bezoek’, of klik hier.

Getuigenis

"Ik weet eigenlijk niet meer wanneer ik binnen ben gekomen, of met wie ... Ik was totaal het noorden kwijt. Ik wilde dat alles stopte. Ik had het gevoel in drijfzand vast te zitten en steeds dieper weg te zinken. Ik voelde mij alleen, dat weet ik nog. Dan werd alles zwart. De verpleegkundigden vertelden mij dat mijn ouders mij hebben binnen gebracht in overleg met de artsen. Ik was compleet in de war. Ik wist niet wat ik hier moest verwachten. Het team hier heeft mij beetje bij beetje terug naar de werkelijkheid gebracht, op mijn tempo. Ik weet dat ik nog maar aan het begin van mijn herstel sta, maar ik heb voor het eerst het gevoel dat ik er niet langer alleen voor sta."

Interessante documenten

  • Elke afdeling heeft enkele regels opgesteld om het samenleven op de afdeling te faciliteren en een zo gunstig mogelijk leef- en behandelklimaat te creëren. Deze vindt u terug in het 'Huishoudreglement' van de desbetreffende afdelingen.
  • Voor patiënten die gedwongen opgenomen zijn, is er een aanvullend reglement opgesteld.
  • Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen (PopovGGZ) heeft een handige brochure uitgebracht die alle rechten en plichten van de gedwongen opgenomen patiënt toelicht.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×