Praktische informatie m.b.t. moment van opname

Voorbereiding

 • Thuismedicatieschema invullen of vragen bij uw huisarts. Om u te helpen kunt u hieronder een blanco thuismedicatieschema downloaden. U noteert de geneesmiddelen die u momenteel gebruikt met vermelding van dosis en tijdstip van inname (ook van geneesmiddelen zonder voorschrift en voedingssupplementen zoals vitamines en mineralen, homeopathische middelen).
 • Indien mogelijk maakt u ook een overzicht van relevante geneesmiddelen die u eventueel vroeger nog heeft genomen (antidepressiva, antipsychotica …).
 • Noteer gegevens van uw contactpersonen: naam, adres, mailadres en telefoonnummers … U kunt dit best thuis al voorbereiden, zodat u alle gegevens bij de hand hebt. Vermeld er eventueel ook al bij of deze personen al dan niet op de hoogte mogen gehouden worden van het verloop van uw behandeling.
 • Regel vervoer.
 • Informeer uw familie.
 • Breng uw ziekenfonds op de hoogte ivm arbeidsongeschiktheid.

Wat brengt u mee?

Administratieve zaken:

 • identiteitskaart
 • gegevens contactpersonen (zie blanco formulier bij voorbereiding)
 • naam en adres van uw huisarts

Medische zaken:

 • medicatieschema (zie blanco formulier bij voorbereiding)
 • medicatie voor de eerste 24 uur
 • eventuele verwijsbrief van huisarts of psychiater
 • overzicht van eventuele allergieën
 • eventuele resultaten van relevante medische onderzoeken (medische beeldvorming (bv. MRI), bloeduitslagen, e.a.)
 • attest van een arts indien u aangepast dieet hebt (bv. glutenvrij, lactosevrij, etc.)
 • therapeutische wilsverklaring: iedereen kan een voorafgaande ‘negatieve’ wilsverklaring opstellen. Daarin kan men bepalen welke onderzoeken en behandelingen men niet meer wenst te ondergaan indien men wilsonbekwaam wordt. Indien u een dergelijke wilsverklaring hebt opgesteld, vragen wij u deze verklaring voor te leggen aan uw behandelende arts. Deze zal dan zorgen voor de correctie registratie in uw patiëntendossier. Bij gebrek aan een dergelijke verklaring, wordt in het ziekenhuis standaard DNR-code 0 geregistreerd in uw dossier, wat inhoudt dat  er geen beperking van therapie is, en alle noodzakelijke levensreddende behandelingen dienen uitgevoerd te worden.

Persoonlijke zaken:

 • persoonlijke kledij voor overdag (gewone, comfortabele kledij)
 • slaapkledij, kamerjas
 • voor oudere patiënten, mensen die slecht te been zijn of patiënten die last hebben van evenwichtsstoornissen (bv. door medicatie): stevige, gesloten schoenen en aansluitende kledij om vallen te vermijden
 • bril, indien u dit nodig hebt in uw dagelijks gebruik
 • hulpmiddelen om te lopen, indien u dit nodig hebt in uw dagelijks gebruik (wandelstok …)
 • ondergoed
 • toiletbenodigdheden (incl. handdoeken en washandjes)
 • lectuur
 • eventueel laptop, tablet of smartphone: er is wifi op de afdeling beschikbaar.

Grote sommen geld, juwelen of waardevolle voorwerpen brengt u beter niet mee. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. Zaken die u niet kunt missen (bv. gsm, tablet …) bewaart u best in uw afgesloten kast op uw kamer.

Hoe meldt u zich aan?

 • U meldt zich op de dag van opname aan op het afgesproken tijdstip: onthaal - Bruggestraat 75.

 • Bij een geplande opname zal u meestal eerst langsgaan bij een administratief medewerker. (In sommige gevallen zal u onmiddellijk naar uw afdeling gebracht worden, waar een verpleegkundige u zal ontvangen.) Er worden een aantal gegevens gevraagd voor uw administratieve opname.

  • Verklaring type kamer: formulier waarbij u verklaart welke kamer u wenst. Daarin staat het supplement vermeld dat betaald moet worden voor het verblijf in een 1- of 2-persoonskamer. Wij proberen zoveel mogelijk uw keuze te respecteren, maar dit is niet altijd mogelijk, waarvoor onze excuses. Wanneer u tijdens uw verblijf uw kamerkeuze zou willen wijzigen, kunt u dit aan de verpleegkundigen melden.

  • Ondertekenen ontvangstbewijs onthaalbrochure, clausule m.b.t. registratie en verwerking patiëntendossier, aanduiden keuze m.b.t. delen gegevens via CoZo, informatie gezamenlijk beroepsgeheim.

  • Aanvraag sleutel voor kast in uw kamer en afstandsbediening TV.

 • Op uw afdeling vindt er een kennismakingsgesprek plaats met een verpleegkundige. Hij/zij zal met u de reden van opname en de doelstellingen bespreken. Daarnaast wordt u geïnformeerd over het ziekenhuis en de afdeling waar u verblijft.

 • U wordt zo snel mogelijk uitgenodigd voor een gesprek bij sociale dienst en de psychiater.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×