Behandeling / therapie

Vanaf het begin van uw opname wordt er een 'behandelplan' opgesteld. We luisteren daarbij naar uw hulpvraag en kijken naar de reden van uw opname. Indien u dit wenst en het mogelijk is, betrekken wij ook uw context (familie / naasten) bij de eerste gesprekken. Het behandelplan kan aangepast / aangevuld worden naarmate u langer bij ons verblijft. We formuleren doelstellingen en acties en evalueren op geregelde tijdstippen, samen met u, hoe de behandeling verloopt. We gaan in het PCM uit van de herstelgerichte visie. Dit betekent dat we samen met u kijken wat uw mogelijkheden en krachten zijn, wat uw context is, en welke doelen u zelf voor ogen hebt. Het is de bedoeling uw vaardigheden te versterken, zodat u terug uw rol kunt opnemen in de maatschappij. Wij houden daarbij rekening dat elk herstel persoonlijk en uniek is.

Tijdens uw verblijf in het PCM krijgt u een individueel 'therapieschema', aangepast aan uw behandelplan, noden en interesses. Er worden in het PCM verschillende therapieën aangeboden, zowel individueel als in groep (bv. PMT of psychomotorische therapie, ergotherapie, beeldende therapie, muziektherapie ...) . We verwijzen hierbij naar de rubriek 'Zorgaanbod - Multidisciplinaire aanpak'. Er worden ook psycho-educatiesessies gegeven, o.m. door de verpleegkundigen. De doelstellingen en thema's zijn heel uiteenlopend. In sommige therapieën is het de bedoeling dat men leert ontdekken wat er fout loopt of kan foutlopen in het leven, en hoe u daar op een goede manier kunt mee omgaan, ze bieden inzicht in het eigen handelen, denken en emoties. In andere therapieën zal men zich vooral richten op het verder ontwikkelen van de eigen vaardigheden.

Op geregelde tijdstippen worden er gesprekken met uw behandelend arts of de psycholoog ingepland. 

In sommige gevallen zal medicatie ook deel uitmaken van uw behandeling. Dit wordt besproken met uw behandelend arts. Hij/zij is ook steeds bereid meer uitleg te geven over de reden, bijwerkingen ... Omdat veel mensen zich vragen stellen over hun medicatie, geven we hieronder een korte toelichting. Natuurlijk kunt u ook steeds terecht bij de verpleegkundigen met vragen over uw medicatie.

Vaak voorgeschreven geneesmiddelen in de geestelijke gezondheidszorg

Soms zal de dokter medicatie voorschrijven. De specifieke medicijnen en dosis zullen afhangen van de diagnose, medicatie die u nu neemt of in het verleden hebt genomen en uw toestand op het moment zelf. 

Tegenwoordig is er al heel veel informatie op het internet te vinden. We adviseren de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij het raadplegen en interpreteren van informatie op allerhande websites. De informatie is niet altijd correct of volledig, gezien iedereen zaken op het net kan publiceren, terwijl de juistheid niet altijd gecontroleerd wordt. Bovendien is iedereen uniek, en indicatie, werking én bijwerkingen kunnen dus verschillen.

Hier vindt u een link naar de website van de Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers VZA waar de meest recente patiëntenfolders van vaak voorkomende geneesmiddelen in de geestelijke gezondheidszorg gepubliceerd worden.

Medicijnen worden soms vermeld onder een ‘merknaam’ (= naam die een bepaalde fabrikant gebruikt), en soms onder de ‘stofnaam’ (= wetenschappelijk bestanddeel). Sommige informatiefolders op de site van de VZA zijn ook opgemaakt onder de benaming van de 'groep' waartoe medicijnen behoren, bv. ‘anticholinergica’, omdat ze algemeen dit type medicijnen bespreken.

Hieronder vindt u een tabel met aan de ene kant de stofnaam of groepsnaam en aan de andere kant de merknaam of mogelijke merknamen (afhankelijk van de fabrikant). Zo kunt u zelf op zoek gaan naar de juiste folder.

Staan uw medicijnen niet vermeld of vindt u de juiste folder niet, vraag dan gerust meer informatie aan uw arts of aan de verpleegkundigen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×