Behandelende artsen

Onze psychiaters zijn toegewezen aan bepaalde afdelingen. U kan zelf een keuze maken vóór de opname, op voorwaarde dat de psychiater op uw afdeling werkzaam is.

Indien er vooraf geen keuze werd gemaakt en u niet gekend bent bij de artsen van het PCM, dan beslist het team welke psychiater u opvolgt.

Indien u reeds door een arts van het PCM gekend bent (bv. door ambulante consultaties of eerdere opnames in ons ziekenhuis), dan blijft deze arts tijdens de opname de behandelende arts als hij/zij werkzaam is op uw afdeling. Zo niet krijgt u een andere psychiater toegewezen. De goede samenwerking tussen de artsen garandeert dat uw nieuwe psychiater volledig op de hoogte is van uw dossier.

Tijdens uw verblijf mag u vragen van behandelende arts (werkzaam op dezelfde afdeling) te veranderen mits u dit kunt motiveren.

Het kan ook gebeuren dat u noodgedwongen van arts moet veranderen tijdens uw opname (bv. bij een interne transfer naar een andere afdeling waar uw psychiater niet werkzaam is).

Medische staf

  • Cura: Dr. Renier, Dr. De Troyer, Dr. Leterme en Dr. Grouwels
  • Kade: Dr. Beke en Dr. Crombez
  • Vliet: Dr. De Troyer en Dr. Grouwels
  • Waag: Dr. Renier, Dr. Beke en Dr. Leterme
  • Wierde: Dr. De Troyer, Dr. Grouwels en Dr. Beke
  • Polikliniek: Dr. Renier
  • Pendel: Dr. Beke, Dr. Crombez, Dr. De Troyer, Dr. Grouwels en Dr. Leterme
  • Impact: Dr. Renier 
  • Amphora: Dr. Leterme

Andere medische zorg

Huisarts

Indien er tijdens een hospitalisatie somatische klachten moeten worden opgevolgd, kunt u altijd uw eigen huisarts contacteren.

Indien u dit wenst, kan de opvolging tijdens de volledige opname verzorgd worden door de huisartsenpraktijk Centrumartsen Menen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×