Allerheiligen

Allerheiligen, een tijd om even stil te staan bij het leven en de dood. Een bezoekje aan onze overleden dierbaren op het 'kerkhof' behoort bij velen nog tot de traditie.

Het Psychiatrisch Centrum Menen heeft onlangs enkele grafzerken van de zusters Benedictinessen, die in het verleden instonden voor de zorg van de patiënten, gerestaureerd.

Algemeen directeur Serge Deboever vertelt in een interview in de Krant van West-Vlaanderen waarom we het belangrijk vinden om dit stukje erfgoed in ere te houden.

Allerheiligen, een tijd om even stil te staan bij het leven en de dood. Een bezoekje aan onze overleden dierbaren op het 'kerkhof' behoort bij velen nog tot de traditie.

Het is een moment van bezinning en reflectie, alleen of met familieleden; een wandeling langsheen de grafstenen, namen en jaartallen lezen, zoeken naar bekenden; bladeren op de grond in prachtige herfstkleuren, een warme najaarszon, honderden kleurrijke chrysanten … en vervolgens bij de laatste rustplaats van onze dierbaren een gesprek met hen voeren, een gebed zeggen, of met familie herinneringen ophalen.

Het maakt deel uit van onze geschiedenis.

In het PCM hechten we eveneens veel belang aan geschiedenis en traditie. We zijn een hedendaags psychiatrisch ziekenhuis, maar vergeten niet hoe het meer dan 300 jaar geleden begon.

Enkele zusters Benedictinessen kwamen naar Menen om er een klooster op te richten. Door de eeuwen heen stonden ze in voor de zorg voor 'geesteszieken'.

In 1964 werden de eerste 'leken' (niet-religieuzen) aangenomen om mee in te staan voor de zorg van de patiënten. De laatste zuster, zuster Lutgarde Swaenepoel, stopte in 1983. De zusters waren gekend voor hun eenvoud en toewijding.

Die gedachte is nog steeds voelbaar in het PCM. Als ziekenhuis hanteren we weinig exclusiecriteria en we vinden dat iedereen bij ons terecht moet kunnen voor goede en warme zorg.

Een deel van de zusters ligt begraven op de oude stedelijke begraafplaats in Menen waar er twee grote grafstenen staan. Op de nieuwe begraafplaats aan de Dadizelestraat liggen minstens nog 25 zusters begraven.

Op beide locaties waren de grafzerken aan restauratie toe. Het PCM heeft op de laatste locatie de kleine oude grafstenen weggehaald en vervangen door nieuwe stenen met de namen van de overleden zusters. Op de oude begraafplaats is al één grote grafzerk gerestaureerd, de tweede zal binnenkort volledig opgeknapt worden.

De grafsteen van de Russische prinses Maria Obolensky, die een tijdje opgenomen was in ons ziekenhuis, zal vervangen worden.

Zo willen we ook ons eigen stukje historiek in ere houden.

Carlos Berghman, journalist van de Krant van West-Vlaanderen, interviewde onze algemeen directeur Serge Deboever n.a.v. de restauraties van de grafstenen.

Lees er alles over in de KvWVl van vrijdag 28 oktober 2022.

Hieronder vindt u de artikels (met dank aan de KvWVl).

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×