Werelddag Suïcidepreventie

Op 10 september wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding

De Vlaamse overheid heeft de laatste jaren, samen met het VLESP, Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, richtlijnen en adviezen uitgewerkt, waaraan bv. psychiatrische instellingen moeten voldoen.

De zorginspectie voert onaangekondigde inspecties uit om na te gaan hoe goed de zorginstellingen alle voorwaarden op het vlak van suïcidepreventie in hun zorg hebben geïmplementeerd en ze ook naleven op de werkvloer. In juli ll. kreeg ook het PCM bezoek van de auditoren van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

We haalden een zeer goed rapport (na te lezen op deze website). We hebben sinds een aantal jaar een vernieuwde procedure en zetten sterk in op opleiding en het delen van ervaring. Hierdoor zijn onze medewerkers doordrongen van het belang van suïcidepreventie en beschikken ze over heel wat expertise. 

Het is belangrijk dat we allemaal aandacht hebben voor elkaar, en durven praten met vrienden of familie als het minder goed gaat. Via de Zelfmoordlijn (info www.zelfmoord.1831) kan je snel en gemakkelijk een luisterend oor vinden.

Ook professionele zorgverleners (jouw huisarts, thuisverpleegkundigen, etc.) staan klaar om hulp te bieden of je de weg te wijzen naar meer gespecialiseerde zorg.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×