Villa Via in de kijker

Villa Via is een woonproject van het PC Menen waar vier ex-patiënten met een psychotische kwetsbaarheid onder het statuut van nabehandeling gedurende een jaar een intensieve begeleiding krijgen van een team van zorgverleners.

De villa is een vroegere aalmoezenierswoning die het PCM aankocht in 2014.

De vier bewoners van Villa Via kunnen altijd terug vallen op de zorgverleners waarmee ze tijdens hun opname in het Psychiatrisch Centrum Menen al een goede vertrouwensband hebben opgebouwd.

Het team bestaat uit de ergotherapeuten Marie-Anne en Elize; Leila van de sociale dienst en psychiater Dr. Luc Grouwels. Ook de medewerkers van hun vroegere afdelingstaan altijd voor hen klaar.

Het is de bedoeling de bewoners op die manier een maximale kans te bieden om terug zelfstandig in de maatschappij te functioneren. De eerste 6 jaar zijn we erin geslaagd om zo 80% van hen door te verwijzen naar beschut en zelfstandig wonen!

De ergotherapeuten, sociale dienst van de Vliet en de bewoner stippelen een gepersonaliseerd traject uit, zodat iedereen aan de vaardigheden kan werken die voor hem/haar belangrijk zijn. Samen kunnen we dan het nodige netwerk opbouwen, dat na het afronden van het woontraining behouden blijft.

Ook dichte contacten (bijv. familie) worden betrokken in het woontraject.

We ondersteunen hierbij zo veel mogelijk de zelfstandigheid van de bewoners en stellen hen in staat om maximaal van hun talenten en vaardigheden gebruik te maken.

De bewoners krijgen elke dag bezoek van de begeleiding, met wie verschillende vaardigheden geoefend en thema’s besproken kunnen worden.

Iedere bewoner heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, maar ook het samenwonen in groep is belangrijk. In het weekend kunnen ze altijd beroep doen op hun vroegere afdeling.

In het begin volgen de bewoners nog therapie op hun afdeling, maar ze schuiven geleidelijk aan door naar een andere soort daginvulling, zoals ContACT, een beschutte werkplaats of vrijwilligerswerk. Zo worden de bewoners stapsgewijs terug in de maatschappij geïntegreerd.

Getuigenissen

John: Meerdere keren per week is er woontherapie. De therapeut activeert de bewoners in verband met problemen, hindernissen en benodigdheden. Deze proactieve gesprekken resulteren in checklijsten met stappen van uit te voeren taken en in nodige consultaties.

Het leidt tot goede automatismen van de verschillende werkzaamheden, die het werk na de opname, in de thuissituatie zal verlichten. Eveneens leidt dat tot nuttige aankopen voor comfort en versiering, zoals afwasbare tafelbedekking en antislipmatten. Bureaulampen worden aangewend als puntverlichting. Een kerstboom met versiering wordt ter beschikking gesteld.

Vanuit Villa Via kon ook ondanks COVID-19 therapie gevolgd worden op de Vliet. Dat was wel een pluspunt. Via de kooktherapie wordt ervaring opgedaan met het klaarmaken van volledige maaltijden, soepen en desserts. Met de drukkerij en industriële therapie wordt ervaring opgedaan met werksituaties. Er wordt geoefend met budgetbeheer, zowel individueel als in groep. Individueel gaat het over de aankoop van huishoudartikelen als zeep en voeding. Het groepsbudget gaat vooral naar sanitaire producten. De lichamelijke conditie wordt onderhouden met sportieve sessies en yoga. Tenslotte is er nog de consultatie van de psychologe. 

Sarah: Ik ben in 2017 naar Villa Via gegaan om zelfstandig te leren zijn. Ik heb heel wat activiteiten aangeleerd, geoefend en verbeterd. Ik ben sterker geworden als persoon.

Vroeger had ik het veel moeilijker en zocht ik verkeerde oplossingen hiervoor. Intussen heb ik geleerd om naar de begeleiding te stappen, maar ik probeer het ook zelf op telossen.

De begeleiding van Villa Via steunde mij hier enorm in. Ondertussen woon ik zelfstandig met mijn hondjes en krijg ik verdere begeleiding van Amphora, gezinshulp en thuisverpleging.

Ik maak nog steeds gebruik van mijn crisiskaart als dat nodig is. De symptomen van de psychose zijn nu ook op de achtergrond. Ik ervaar dit enkel nog als ik stress heb en daar kan ik mee omgaan.

Ik ben blij dat ik de stap naar Villa Via heb gezet en ik bende begeleiding dankbaar dat ik nog een toekomst heb.

Bij vragen of interesse kan er contact genomen worden met Leila El Mhassani (sociale dienst), of Marie-Anne Donche en Elize Tollet (ergotherapeuten).

Leila El Mhassani: T. 056 52 14 60

Algemeen nummer Vliet: T. 056 52 14 64

Meer informatie over Villa Via vindt u op de pagina Nabehandeling.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×