Symposium

De GGZ die zich door de jaren heen meer is gaan focussen op de herstelgerichte visie, waar de cliënt centraal staat en steeds vaker de eigen regie krijgt. Waar vooral de krachten en mogelijkheden van het individu én zijn omgeving worden aangesproken in plaats van de focus op de symptomen of het probleem te leggen. Waar opnieuw participeren in de maatschappij en kwaliteit van leven de kernwoorden zijn geworden.


"It takes a village to raise a child" zegt men wel eens. En dat is net zo in de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De focus ligt dus steeds vaker op het
versterken van het netwerk (op persoonlijk én professioneel vlak) rondom het individu en is niet enkel meer een verantwoordelijkheid van de patiënt/ cliënt zelf. Toegankelijkheid van de zorg en vindplaatsgericht werken blijft een aandachtspunt voor de toekomst en lijkt na eerste studie het investeren waard!


Bedankt aan de sprekers voor de boeiende avond: Serge Deboever (Directeur PC Menen), Yves Wuyts (Zorgnet Icuro), Ann Dewulf en Timen Devolder (Lokale coördinatoren ELP), Caroline Hubaux (coördinator mobiele teams Pc Menen) en Nele De Smet (getuigenis).

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×