NIEUW! High Intensive Care-Unit in PCM

Op 20 maart wordt de gesloten crisisunit CURA, die momenteel 10 bedden telt, uitgebreid tot 22 bedden door in te gaan op de oproep van Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om de residentiële zorg in de psychiatrische ziekenhuizen te intensifiëren en dus meer handen aan het bed te voorzien.

Hierdoor krijgt het PCM officieel een High Intensive Care-Unit (of HIC).

Het PCM staat al jaren garant voor opnames van personen in een acute crisissituatie gerelateerd aan psychosociale en/of psychische problemen die nood hebben aan een beschermende en beveiligde omgeving.

Tot op heden zijn er hiervoor 10 bedden beschikbaar op de afdeling de CURA.

Op 20 maart wordt deze gesloten crisisunit uitgebreid tot 22 bedden. Opnames zijn mogelijk 24 u/dag en 7 dagen op 7. Deze Intensive Care-Unit zal uitgerust zijn om mensen (vanaf 18 jaar) in een rustgevende omgeving één-op-één te begeleiden tijdens onveilige situaties.

Het gaat bv. om personen waarbij een gedwongen opname bevolen wordt; om personen waarbij kans op suïcide, agressie of risicovolle impulsiviteit als zeer hoog wordt ingeschat; om mensen met een zware psychotische opstoot of maniforme toestand; al of niet in combinatie met middelenmisbruik (een tendens die we duidelijk vaststellen bij heel veel personen).

Het verzamelen van informatie, observeren, het stellen van een diagnose, het uitvoeren van een risicotaxatie en het bieden van een intensief en geïndividualiseerd behandelaanbod op maat van de patiënt zijn dé kerndoelstellingen van de HIC.

De opname op de Cura wordt zo kort mogelijk gehouden. Eens de crisis gestabiliseerd is, wordt de patiënt doorverwezen naar één van onze gespecialiseerde afdelingen, naar een andere setting buiten ons ziekenhuis, of naar huis, al dan niet met ambulante vervolgzorg.

Naast deze beveiligde crisisunit zal afdeling de Kade (30 bedden) instaan voor crisisopnames van mensen met een verslavings- en/of persoonlijkheidsstoornis waarbij de situatie niet als onveilig wordt beschouwd. Dit kan op deze unit ook 24u/dag en 7 dagen op 7.

Alle andere afdelingen in het ziekenhuis, incl. onze dagkliniek de Pendel,  doen enkel opnames tijdens de kantooruren. Er is hier dus sprake van geplande opnames of opnames van gekende personen in het PCM.

We willen voor de volledigheid nog meegeven dat elke hulpverlener ook contact kan opnemen met ons mobiel crisisteam Impact voor crisiszorg aan huis of met het mobiel zorgteam Amphora voor langdurige begeleiding aan huis.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×