Psychiaters Hoofdverpleegkundige Sociale Dienst Psycholoog
Dr. Wim De Troyer Joke Van Iseghem Emma De Meulemeester Hannelore Vroman
Dr. Luc Grouwels   Ulrike Leenknecht Eline Dekens
 056 52 14 64

Vliet

"Leven met een psychose is vaak een confrontatie met een andere wereld: verlies van contact met de realiteit, vreemde gedachten en gevoelens. Gevoel van zinloosheid, leegte, verwarring, pijn, verdriet en rouw worden dikwijls ervaren."

De Vliet (26 bedden) is gespecialiseerd in de behandeling van personen met een psychotische kwetsbaarheid en dit op langere termijn.

Er wordt grote aandacht besteed aan een rustige en gestructureerde leer- en leefomgeving met zorg op maat. Op deze manier krijgt iemand de tijd die nodig is om thema’s als identiteit, relaties, woonomgeving en maatschappelijke rollen uit te werken.

Samen willen we werken naar aanvaarding en herstel, naar een nieuw persoonlijk evenwicht.

De bezoekuren kunt u raadplegen op de pagina voor de bezoekers ‘Op bezoek’, of klik hier.

Getuigenis

Dina komt enkele dagen per week naar de dagtherapie op de Vliet. Ze is een gekend gezicht in het PCM. Haar eerste opname hier dateert van 1999. Sindsdien wisselen periodes van volledige opname, dagtherapie en ambulante opvolging door haar psychiater elkaar af. Dina kampt onder meer met psychoses. Een psychose is een toestand waarbij een persoon het normale contact met de werkelijkheid verliest. Verpleegkundige Thomas helpt om het verhaal van Dina aan te vullen. Klik op de link hieronder om het volledige interview te lezen. 

Interessante documenten

  • Elke afdeling heeft enkele regels opgesteld om het samenleven op de afdeling te faciliteren en een zo gunstig mogelijk leef- en behandelklimaat te creëren. Deze vindt u terug in het 'Huishoudreglement' van de desbetreffende afdelingen.
  • Voor patiënten die gedwongen opgenomen zijn, is er een aanvullend reglement opgesteld.
  • Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen (PopovGGZ) heeft een handige brochure uitgebracht die alle rechten en plichten van de gedwongen opgenomen patiënt toelicht.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×