Psychiaters Hoofdverpleegkundige Sociale Dienst Psycholoog
Dr. Dimitri Beke Eva Debruyne Annelies Bruneel Anke Verhoest
Dr. Sarah Crombez   Ina Blockmans Stien Harrie
 056 52 14 62

Kade

"Soms kan je het gevoel hebben dat de grond vanonder je voeten wegzakt en je de grip op bepaalde zaken even kwijt bent. Hierbij heb je bijvoorbeeld moeite om je gevoelens te uiten, ben je zoekende naar jezelf of heb je soms het gevoel de controle te verliezen. Tijdens zo'n moeilijke periode kan je hier even aanmeren en samen de weg uitstippelen om je krachten terug te vinden en zo je bestemming verder te zetten of een nieuwe wending te geven."

De Kade (31 bedden) is een open opnameafdeling en richt zich tot de doelgroep persoonlijkheidsstoornissen en/of verslavingsproblematieken, met uitzondering van primair druggebruik. Zo nodig wordt in een eerste fase gewerkt aan de ontwenning en de onthouding van middelen. Er wordt hoofdzakelijk met groepsprogramma’s gewerkt.

Het kan gebeuren dat u tijdelijk wat meer rust en toezicht nodig hebt. Daarvoor beschikt de Kade over een gesloten kant die in samenspraak met het team gebruikt wordt. (Dit geldt zowel voor patiënten van de Kade, als van andere afdelingen). Om uw veiligheid te kunnen garanderen en u de gepaste zorg te kunnen bieden, verblijft u dan even op de gesloten kant van de Kade. Dit houdt wel in dat u, in tegenstelling tot de andere afdelingen of open kant Kade, geen vrije toegang hebt tot uw kamer.

De bezoekuren kunt u raadplegen op de pagina voor de bezoekers ‘Op bezoek’, of klik hier.

Behandelprogramma's

De Wel 1 heeft een programma gericht op observatie en screening gedurende een korte periode, waarna een specifiek behandelprogramma wordt gestart.

De Boei is een behandelprogramma gericht op personen met een verslaving. Via therapeutische sessies werken we motiverend om tot verandering te komen en werken we toe naar een leven zonder verslaving. We zoeken ook samen naar een manier om een terugval te voorkomen, het komen tot zelfcontrole en het werken naar een haalbare toekomst. Binnen de Boei is er een behandelduur van een 6-tal weken voorzien.

Het Vizier is een behandelprogramma gericht op personen met persoonlijkheidsstoornissen. In de therapeutische sessies leert u uw emoties te benoemen en er mee om te gaan. Samen proberen we de ik-sterkte te verhogen/op zoek te gaan naar de eigen identiteit en zoeken we naar een manier om met het tekort om te gaan, d.w.z. meer afstand doen van de eis van onmiddellijkheid en volledigheid. Binnen het Vizier is er een behandelduur van een 8-tal weken voorzien.

De Wijzer is een behandelprogramma gericht op personen met een verslavingsproblematiek en/of persoonlijkheidsstoornissen, waarbij het individueel en concreet werken aan de persoonlijke doelstellingen centraal staan. Hierbij werken we gericht naar de toekomst toe bv. omtrent werk en dag invulling, niet gericht op de diagnose. De behandelduur binnen de Wijzer wordt voorzien tussen de 6 en 12 weken.

De Kern voorziet individuele contactmomenten voor hen die een specifiek aanbod (nog) niet aankunnen. Er is oog voor de individuele behoeften en noden, waarop zo mogelijk wordt ingegaan.

De Wel 2 biedt een programma gericht op het ontslag, nadat een volledig behandelprogramma werd gevolgd en er nog nood is aan een volledige opname om de concrete resocialisatie mogelijk te maken.

Getuigenissen

September 2021

Zorgnet Icuro interviewde in september 2021 verpleegkundige Jasper  van de Kade en patiënte Jana voor hun magazine 'Zorgwijzer'. Jana werd een jaar geleden opgenomen in het PCM. Het was een kwetsbaar gesprek over knokken tegen de donkere wolken die je gedachten volledig overnemen. Een maand na het interview, nog voor de publicatie ervan, stapte Jana echter uit het leven. De redactrice van Zorgwijzer blikte met Jasper terug op wat Jana vertelde tijdens het interview. 

Dit interview werd gepubliceerd in Zorgwijzer nr. 101 - januari 2022. We willen uit respect voor Jana en team Kade het pakkende verhaal delen. Klik op de download hieronder om het bestand te openen. 

Oktober 2020

Vincent lijkt op het eerst gezicht een sterke jongeman, vooraan in de 20, nog aan het begin van zijn volwassen leven. Niets doet vermoeden dat hij een heel zware 'rugzak' met zich mee draagt. Hij werd aan het begin van dit jaar gedwongen opgenomen in ons ziekenhuis, zijn redding, zo zegt hij zelf, anders zou er niet meer zijn. Hij wil zijn verhaal brengen, als deel van zijn verwerkingsproces, in de hoop dat mensen de psychiatrie wat beter zouden begrijpen. Klik op de link hieronder om het volledige interview met Vincent te lezen. 

Interessante documenten

  • Elke afdeling heeft enkele regels opgesteld om het samenleven op de afdeling te faciliteren en een zo gunstig mogelijk leef- en behandelklimaat te creëren. Deze vindt u terug in het 'Huishoudreglement' van de desbetreffende afdelingen.
  • Voor patiënten die gedwongen opgenomen zijn, is er een aanvullend reglement opgesteld.
  • Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen (PopovGGZ) heeft een handige brochure uitgebracht die alle rechten en plichten van de gedwongen opgenomen patiënt toelicht.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×