Werelddag van de Huisarts

Op 19 mei wordt er wereldwijd extra aandacht besteed aan de huisartsen. Zij zijn een cruciale schakel in de gezondheidszorg. 

Ook voor ons ziekenhuis en de mobiele teams vormen ze vaak een belangrijke partner in de zorg voor de patiënt. We vroegen om een reactie bij een huisarts uit Menen.

"Als huisarts zijn wij vaak het eerste aanspreekpunt voor patiënten met psychische problemen en zoeken we graag samen met de patiënt wat er kan helpen. Vaak kunnen we de nodige hulp bieden in onze eigen praktijk. Als er meer nodig is, zijn er nu heel wat meer mogelijkheden dan pakweg 10 jaar geleden. De mobiele teams zijn bijgekomen, zowel voor crisishulp als voor langdurige begeleiding, er zijn eerstelijnspsychologen zodat we nog meer laagdrempelig kunnen verwijzen naar de psycholoog. En er zijn de psychiaters en de psychiatrische ziekenhuizen voor de patiënten die buiten de muren van het ziekenhuis, niet voldoende hulp vinden.

Dit betekent niet dat we als huisarts minder paraat staan om een luisterend oor te bieden. Samen staan we sterk om psychische problemen bespreekbaar te maken. De huisarts is ook goed geplaatst om de bestaande mogelijkheden binnen de hulpverlening toe te lichten. Wij hebben sinds de covidpandemie alvast de indruk dat patiënten sneller de stap zetten naar hulp. Dank aan alle partners in de zorg voor de samenwerking!"

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×