Ouderenpsychiatrie volgens het 'stepped care'-model

Recent onderzoek wijst uit dat de noden en uitdagingen op psychisch vlak bij ouderen in onze maatschappij heel hoog zijn. Bij 7,2% van de 65- tot 74-jarigen is er sprake van een verminderde levenstevredenheid. Bij de 75-plussers verdubbelt dit naar 14,2%.

In het PCM hebben we een uniek aanbod voor ouderen met een psychische kwetsbaarheid, volgens het 'stepped care'-principe. Dit houdt in dat als de patiënt kan geholpen worden met lichte interventies en advies, eerst hiermee van start wordt gegaan, om over te schakelen op steeds meer intensievere behandeling, indien nodig.

In een uitgebreid artikel laten we vijf personen aan het woord die instaan voor de ouderenpsychiatrie, waaronder psychiater Dr. Elodie Leterme.

Klik op onderstaand document om het volledige artikel te downloaden als een pdf-bestand. U kunt ook op de respectievelijke foto's klikken om deze te vergroten en zo pagina per pagina in uw browser te bekijken. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×