Agressiecoach, spilfiguur in een veranderd zorglandschap

Stafmedewerker Elly Vervaeke is vertrouwd met hoogoplopende spanning en agressie op de werkvloer. Ze stond tot voor kort aan het hoofd van de opname- en crisisafdeling Cura. Een tijdje geleden maakte ze de overstap naar de 'staf'.

Onlangs volgde Elly een opleiding tot 'agressiecoach', niet om scheidsrechter te kunnen spelen bij conflicten, maar net om op een herstelgerichte manier te werk te gaan, en volop in te zetten op preventie van agressie en het doordacht aanpakken van de situatie als er zich toch een incident voordoet. De patiënt en zijn familie worden daarbij als partner gezien. Eén van haar taken is nu het ondersteunen en coachen van de medewerkers in moeilijke situaties op het terrein. 

Elly: In de maatschappij en ons ziekenhuis is er steeds meer aandacht voor het ‘herstelgericht werken’.  Patiënten en hun omgeving worden hierbij als een belangrijke partner in het zorgproces gezien. Ook als er vrijheidsbeperking of -beroving nodig is om de veiligheid van de patiënt zelf of van medepatiënten en/of personeel te kunnen garanderen, willen we ernaar streven de participatie zo groot mogelijk te maken. Dit houdt in dat we met de patiënt, al voor er zich een crisis voordoet, samen bekijken welke mogelijkheden er zijn als de spanning te hoog oploopt. We zetten dus vooral in op preventie, maar het betekent ook dat er ook een vooropgesteld plan is, in het geval de veiligheid in het gedrang komt.

Het herstelgericht werken en de manier hoe we nu tegen vrijheidsbeperkte maatregelen aankijken, bracht een cultuurverandering in het ziekenhuis teweeg. In dit kader werd er ook gekozen om een stafmedewerker de opleiding ‘agressiecoach’ te laten volgen. Als ‘agressiecoach’ ga je, zoals het woord zegt,  medewerkers en teams coachen in de uitvoering van dit veranderende beleid. Het is mijns inziens echt belangrijk en noodzakelijk dat we iedereen mee krijgen in deze visie, en dat elke medewerker zich ook zelfzeker en veilig voelt op de werkvloer. Hiervoor moeten ze niet alleen de juiste kennis krijgen, die hoofdzakelijk in theoretische opleidingen of in de procedures is gegoten, maar de medewerkers hebben ook de nodige ondersteuning nodig op de werkvloer zelf.

Elly: Ikzelf heb, voor ik stafmedewerker werd, jarenlang onze crisisafdeling Cura geleid, dus ik had al wat ervaring met crisissituaties op het terrein. De opleiding tot agressiecoach heeft me geholpen in de uitbouw van mijn functie. Ik kreeg ook meer inzicht in de manier waarop er naar agressie gekeken kan worden en wat er allemaal nodig is om als ziekenhuis mee te groeien met de veranderende cultuur.

Het is een uitdaging om alle geleerde principes te integreren in de werking. Het werken naar een preventief beleid betekent dat er op verschillende vlakken veranderingen dienen te gebeuren. Het gaat over veranderingen in het beleid van regels en afspraken, over het structureel inzetten op patiëntenparticipatie, over het verhogen van zelfreflectie …

Er moet zowel aandacht zijn voor de opvang en het herstel van de patiënt en zijn familie na een crisissituatie, als voor de medewerkers. Herstelgesprekken tussen de betrokkenen, mogelijkheid om erover te kunnen praten, zowel met collega’s als met bv. een psycholoog als dit nodig blijkt,  handvatten aanreiken om met de situatie om te gaan … Met de patiënt gaan we kijken om zijn houvastplan (crisisplan) bij te sturen, zodat we samen een volgende crisis kunnen vermijden, en tijdig preventieve acties kunnen ondernemen om de spanning terug te doen dalen. Dit is niet altijd zo gemakkelijk als het lijkt.

Elly: Ik vind het een uitdaging om als agressiecoach teams en individuen te kunnen ondersteunen en hun groeiproces te begeleiden en te bevorderen. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden, zodat op een afdeling het meest optimale behandelklimaat gecreëerd wordt, met voldoende veiligheid voor de patiënten en de medewerkers.

Als agressiecoach zal ik me nog verder blijven verdiepen in de materie om mijn taak op een goede wijze te kunnen uitvoeren. Het is dan ook de bedoeling om in het najaar een opleiding te volgen als herstelcoach wat hopelijk meer inzichten zal brengen in de wijze waarop herstelgesprekken uitgebouwd kunnen worden.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×