Neen tegen zwerfvuil!

In de week van 3 tot 9 oktober 2022 vindt de 'Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort' plaats. Er is een verhoogde aandacht voor sluikstorten en zwerfvuil in het straatbeeld.

Ook binnen ons ziekenhuis steken we de handen uit de mouwen. Sinds begin dit jaar is er een werkgroep die diverse acties bedenkt om het zwerfvuil op ons domein te beperken tot een minimum en om iedereen te leren om beter te sorteren.

Er werd een medewerker aangeduid, die ervoor zorgt dat ons domein zo proper mogelijk blijft. Jarne, gaat meerdere keren per week met de nieuw aangekochte ‘peukenstofzuiger’ op pad, om sigarettenpeuken te verwijderen. Hij checkt ook geregeld de plaatsen waar veel afval op de grond wordt gegooid. Nu en dan maken geëngageerde patiënten zelf een stukje van het domein schoon.

Jarne: “Er is sinds begin dit jaar wel een verbetering vast te stellen, maar we zijn er nog lang niet. Vooral na het weekend ligt er veel afval op de grond. Sigarettenpeuken en lege verpakkingen van sigaretten staan nog altijd op de eerste plaats. Het is ook vervelend als mensen een PET-fles gebruiken met wat water in, om daar hun peuken in te doen. Want ze gooien dan soms wel de fles met peuken in de PMD-bak, maar dat mag dan natuurlijk niet. Wat de lege flessen en blikjes betreft, zie ik wel een opmerkelijke vooruitgang. Ik vind het jammer dat sommigen hardleers zijn. Het is een kleine moeite om afval in een vuilnisbak te gooien en alles oogt direct mooier.”

Natuurlijk is het beter "om te voorkomen dan te genezen”. We zetten dan ook continu in op het sensibiliseren van  patiënten en medewerkers. Er werden nieuwe affiches bij de vuilnisbakken gehangen die op een duidelijke manier tonen hoe men moet sorteren; we hebben een video gemaakt, die op de televisies van patiënten te zien is; mensen die afval op de grond gooien, worden meteen aangesproken en verzocht om hun afval in de vuilnisbak te gooien;  …

In het najaar zal de werkgroep zich buigen over nieuwe initiatieven, want ze hebben nog heel wat originele ideeën.

Een nette omgeving zorgt voor rust in je hoofd en bevordert het mentaal welbevinden. Rondslingerend afval is bovendien schadelijk voor het milieu, het kost veel geld en moeite om op te ruimen, én het tast het imago van de omgeving aan, bv. van een ziekenhuis, buurt of gemeente.

Dus ... gooi je afval in de juiste vuilnisbak. Kleine daad, groot resultaat!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×